Konferencja MF i KAS „Transparentność podatkowa. Program Współdziałania"

Redakcja PIT.pl

Resot Finansów zaprasza do oglądania transmisji online z konferencji, która odbędzie się 29 listopada br. w Ministerstwie Finansów. W wydarzeniu udział wezmą m.in. wiceministrowie finansów: szef KAS mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk i zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Konferencja będzie wszechstronną debatą na tematy dotyczące Programu Współdziałania. Uczestnicy przedstawią wnioski z realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego badań ewaluacyjnych. Zaprezentują również koncepcję zmian i rozwiązań, które pozwolą KAS i podatnikom na podejmowanie wspólnych działań zapewniających przestrzeganie prawa podatkowego, i umożliwią udział w Programie większej liczbie podatników.

W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele spółek, z którymi została zawarta umowa o współdziałanie, doradcy podatkowi, przedstawiciele administracji skarbowej i Akademii Leona Koźmińskiego.

W ramach konferencji odbędą się trzy panele:

  • Program Współdziałania – obserwacje, diagnoza obszarów, wnioski.
  • Quo Vadis – Program Współdziałania, compliance i transparentność.
  • Rola funkcji podatkowej i istotność transparentności podatkowej.

Konferencja MF

Źródło: shutterstock

Jak wziąć udział w konferencji?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Programem Współdziałania do udziału w konferencji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams pod linkiem.

Materiały

Agenda konferencji Transparentność podatkowa. Program Współdziałania – współpraca i lepsze przestrzeganie przepisów prawa podatkowegoAGENDA​_konferencja​_transparentnosc​_podatkowa​_29112022.pdf 0.16MB

Źródło: MF

Podatki 2023