Komunikat MF: oszustwa na CEiDG

17.11.2015 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty, które mogą otrzymać osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej.

Komunikat MF: oszustwa na CEiDG

Źródło: YAY foto

Do jednego z białostockich urzędów skarbowych zgłosił się mężczyzna, który przedstawił, wystawione na adres jego nowopowstałej firmy, zawiadomienie wzywające do uiszczenia opłaty rejestracyjnej za wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 115. Do wezwania został dołączony blankiet wpłaty na kwotę 200 zł.

Przedstawiony przez mężczyznę dokument, był próbą wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorcy rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Urząd zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Białymstoku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zawiadomienie nie ma związku z legalnie działającą Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Źrodło: Min. Fin.