Komornicy już z nowymi regulacjami podatkowymi

Piotr Szulczewski 08.10.2015 09:00 (aktualizacja: )

Komornicy już z nowymi regulacjami podatkowymi

Po niekorzystnej interpretacji prawa co do opodatkowania VAT czynności egzekucyjnych, komornicy mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Przepisy prawa oddaliły od nich wizję przyspieszonego poboru od nich tego podatku, przesuwając termin powstania obowiązku podatkowego, a także ograniczyły konieczność ewidencjonowania czynności na kasie rejestrującej.

Komornicy już z nowymi regulacjami podatkowymi

Źródło: YAY foto

Zgodnie z wydaną 20.09.2015 r. interpretacją ogólną (sygn. akt PT2.8101.1.2015.SJK.20), komornicy uznani zostali za wykonujących czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Spowodowało to zmianę zasad ich rozliczania w stosunku do wynikających z dotychczasowej wykładni Ministerstwa (sygn. akt PP10-812-802/04/MR/1556PP).

W wyniku nowelizacji przepisów prawa doszło jednak do liberalnego określenia daty powstania obowiązku podatkowego w przypadku czynności komorniczych. W przypadku usług wykonywanych przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Oznacza to jednocześnie, że komornik nie będzie musiał rozliczać podatku od nieopłaconych czynności. Zmiana przepisów, wynikająca z rozporządzenia w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego, wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Kasa fiskalna – zwolnienie niezależnie od ilości obrotu

Nowelizacji uległy również przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej. Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej czynności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych objęło niezależnie od wielkości obrotu, usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub inne czynności przekazane do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów.

Piotr Szulczewski, VAT.pl