Kolejne deklaracje PIT i VAT wyślesz bez e-podpisu

12.10.2015 10:00 (aktualizacja: )

Od 7 października formularze VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-16Z i PIT-CFC można składać bez e-podpisu. W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Kolejne deklaracje PIT i VAT wyślesz bez e-podpisu

Źródło: YAY foto

Wspomniane rozporządzenie Ministra Finansów (Dz. U. 2015, rozp. 1545) rozszerza wykaz deklaracji, które mogą być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego o następujące deklaracje :

  1. informacji podsumowujących/korekt informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2015 r.;
  2. informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) i korekt informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2013 r.;
  3. informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z), w których są wykazane zdarzenia mające miejsce od dnia 1 stycznia 2015 r.;
  4. zeznań o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC) o wysokości dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Tylko dla osób fizycznych, osoby prawne nadal z e-podpisem

Ww. deklaracje będą mogli składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi. Natomiast osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, tak jak dotychczas, mogą składać powyższe deklaracje opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym.

/ks