Kolejna aktualizacja programu Płatnik

09.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuje, iż od 01.09.2014 r. został udostępniony pakiet aktualizacyjny programu PŁATNIK, wersja 9.01.001E.

Zmiany w oprogramowaniu:

  • Skrócenie czasu wykonywania optymalizacji bazy danych u dużych płatników.
  • Poprawa algorytmu generowania Informacji Rocznej i Informacji Miesięcznej w przypadku braku wypełnionego pola "Nazwa skrócona".
  • Zmiana algorytmu oznaczania statusów przetworzenia dokumentów w ZUS.
  • Poprawa algorytmu generowania raportu z wysyłki i potwierdzenia.
  • Zmiana pliku konfiguracyjnego umożliwiająca obsługę w programie nowych certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez centrum certyfikacji EuroCert.
  • Rozszerzenie zakresu obsługiwanych certyfikatów o centrum certyfikacji KIR.

Pakiet aktualizacyjny Programu PŁATNIK można pobrać ze:

Pakiet aktualizacyjny może być zainstalowany na dowolnej kompilacji  Programu PŁATNIK wersji 9 (tj. wersji 9.01.001, 9.01.001A, 9.01.001B, 9.01.001C lub 9.01.001D).

Źródło: www.zus.pl