Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Kasy fiskalne 2018 - kto zostanie objęty nowym obowiązkiem?

Piotr Szulczewski 05.12.2017 09:00 (aktualizacja: )

Zmieniają się przepisy pozwalające prowadzić działalność gospodarczą bez korzystania z kasy fiskalnej. Kolejne profesje zostają zmuszone do korzystania z nich i to niezależnie od limitu osiągniętego rocznego obrotu.


Kasy fiskalne 2018 / YAY foto
 

Do czynności, które zobowiązują do instalacji kasy od pierwszej dokonanej czynności, dołączyło świadczenie usług:

  • kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
  • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe.

Nowy System VAT 2018. Sprawdź program wydarzenia na: konferencje.pb.pl

W pozostałym zakresie nowe rozporządzenie nie będzie zmieniało katalogu zwolnień oraz nie będzie modyfikowało zasad korzystania z kas fiskalnych. Zasady stosowane do tej pory są powielane i stosowane na tych samych zasadach, co w latach poprzednich.

<< Kary za brak terminali płatniczych przy kasach fiskalnych >>

Podatnicy, którzy do tej pory prowadzili działalność, dla której od 1 stycznia 2018 r. zastosować należy kasy fiskalne niezależnie od wartości osiągniętego obrotu, mają czas do 1 kwietnia 2018 r. na dostosowanie swoich systemów i rozpoczęcie ewidencjonowania na kasach.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wielkość obrotów którzy:

  1. po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kontynuują lub rozpoczynają świadczenie usług wskazanych powyżej (cyrkowe, wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, w zakresie wymiany walut) lub
  2. przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestali świadczenia usług, a następnie, po 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. – świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca 2018 r. Od 1 kwietnia natomiast każde wykonanie usługi na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub na rzecz rolnika ryczałtowego zobowiązuje do zastosowania kasy rejestrującej.

Problem z kantorami internetowymi i doręczaniem paragonu

Projekt rozporządzenia wskazuje, że zastosować kasy fiskalne należy niezależnie od zwolnień wskazanych w § 2 i § 3 rozporządzenia. Paragrafy te zawierają m.in. warunki o zwolnieniu do 20.000 zł oborotu rocznie.

Problem w tym, że również w tych paragrafach zawarte jest zwolnienie dotyczące płatności i usług świadczonych elektronicznie. Do tej pory ze zwolnienia korzystało m.in. świadczenie usług, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Przepisy te stosowano również w stosunku do kantorów elektronicznych.

Po zmianie przepisów powstanie poważny problem z funkcjonowaniem takich jednostek – wydanie paragonu nie może na tę chwilę odbywać się bowiem online, a przesyłanie go za każdym razem listownie nie wchodzi w zasadzie w grę.

Zajęcia na salach tanecznych z kasą fiskalną?

Podobny problem pojawia się u podmiotów świadczących usługi na salach tanecznych. Rozporządzenie nie wskazuje dokładnie, czy kasy posiadać powinny jednostki świadczące usługę wstępu na zajęcia (np. naukę tańca), czy tylko dyskoteki (usługa wstępu bez dodatkowych świadczeń).

Piotr Szulczewski, PIT.pl