KAS ostrzega - uwaga na komercyjne wezwania do rejestrowania działalności gospodarczej

Piotr Szulczewski

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że wpis do CEiDG jest nieodpłatny. Wszystkie pisma kierowane do przedsiębiorców z prośbą o zapłatę za taki wpis lub za jakiekolwiek modyfikacje wpisu są próbą wyłudzenia pieniędzy. 

W związku z pojawiającymi się wezwaniami do zapłaty za czynności wykonywane w ramach CEiDG lub innych rodzajów rejestrów, KAS informuje:

  • przedsiębiorcy otrzymują wezwania do zapłaty za wpis do komercyjnych rejestrów działalności gospodarczej.
  • rzypominamy, że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest bezpłatny.

Do Krajowej Administracji Skarbowej docierają sygnały od przedsiębiorców, którzy otrzymują zawiadomienia dotyczące opłat za wpis np. do Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych (siedziba: ul. Marszałkowska 115).

Korespondencja ta może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystanie podobieństwa nazwy prywatnej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest ona prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a wpis do niej jest BEZPŁATNY.