Kary za brak terminali płatniczych przy kasach fiskalnych

Piotr Szulczewski 24.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

Szykuje się kolejna rewolucja wśród podatników ewidencjonujących sprzedaż na kasach fiskalnych. Zgodnie z nowymi wymogami, oprócz zapowiadanego wymogu podłączenia kas pod sieć Internet celem bieżącego raportowania transakcji, przedsiębiorcy zobowiązani będą do udostępnienia przynajmniej jednej formy płatności bezgotówkowych.

Kary za brak terminali płatniczych przy kasach fiskalnych
Kary za brak terminali płatniczych przy kasach fiskalnych / YAY foto

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych zakłada nałożenie obowiązku stosowania terminali płatniczych na przedsiębiorców zobowiązanych do korzystania z kas rejestrujących. Obowiązkowym ma być zapewnienie akceptacji przynajmniej jednego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej. Do sposobów przyjmowania płatności będą należały: płatność przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, płatność za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, czy za pomocą Blika itp.

<< Ulga na zakup kasy fiskalnej >>

Nowa regulacja dotyczyć ma przedsiębiorców, którzy z racji osiąganego obrotu są zobowiązani do stosowania kas rejestrujących. W efekcie nie wszyscy podatnicy będą zmuszeni do spełnienia nowego obowiązku. Po pierwsze, terminal nie będzie obowiązkowy w jednostkach, które nie osiągają 20.000 zł obrotu rocznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (odpowiednio u rozpoczynających sprzedaż jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł). Po drugie terminale nie będą przymusowe w jednostkach, które zajmują się wyłącznie działalnością B2B (na rzecz przedsiębiorców).

Terminal nie będzie również obowiązkowy w jednostkach, które ze względu na rodzaj sprzedaży nie są obowiązane stosować w ogóle kas fiskalnych – dotyczy to zarówno transakcji takich jak np. usługi finansowe, ubezpieczeniowe, usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0), jak również sprzedaży która została ustalona w taki sposób, aby płatności były prowadzone wyłącznie poprzez bank lub skok – np. dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Problem z kasami w gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych

Istnieje cała grupa zawodów, które kasę fiskalną posiadać muszą niezależnie od wielkości obrotów. Obowiązek ten nałożony został np. na taksówkarzy, prawników, lekarzy, doradców podatkowych, fryzjerów, kosmetyczki czy kosmetologów. Projekt zmian przepisów o kasach fiskalnych nie zawiera regulacji wskazujących, by te grupy zawodowe były zobowiązane do posiadania terminali płatniczych, czy też akceptacji płatności elektronicznych. Zakłada bowiem wyłącznie nałożenie obowiązku stosowania terminali płatniczych na przedsiębiorców, którzy z racji osiąganego przychodu są zobowiązani do stosowania kas rejestrujących. Na tę chwilę nie sposób odnieść się do propozycji i należy oczekiwać, że ostateczny kształt rządowych przepisów może również te grupy zawodowe zobowiązać do zmiany zasad przyjmowania płatności.

Piotr Szulczewski, PIT.pl