Już nie trzeba składać PIT-6/6L do końca listopada

23.11.2015 10:00 (aktualizacja: )

2015-11-24

Podatnicy płacący podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej mają więcej czasu na złożenie deklaracji PIT-6/6L. Zgodnie z nowymi przepisami termin przesuwa się z 30 listopada 2015 roku na 20 stycznia 2016 roku.

Już nie trzeba składać PIT-6/6L do końca listopada

Źródło: YAY foto

Choć przepisy znowelizowanej ustawy o PIT dotyczące dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej wchodzą w życie dopiero 1 stycznia 2016 roku, to mają wpływ na obowiązek złożenia deklaracji PIT-6/6L służącej do wymiaru zaliczek tegoż podatku.

Do 30 listopada 2015 r. złóż oświadczenie o podatku liniowym w działach specjalnych

Do tej pory co roku podatnicy osiągający dochód z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowujących swoje dochody przy zastosowaniu tzw. norm szacunkowych, musieli pamiętać, by do końca listopada roku poprzedzającego rok podatkowy złożyć takowy druk. W tym roku po raz pierwszy mają więcej czasu. Znowelizowane przepisy przesuwają ten termin na 20 stycznia 2016 roku.

/ks