Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

JPK_VAT przez ePUAP za darmo. E-podpis nie będzie potrzebny

Piotr Szulczewski 19.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom VAT alternatywę dla płatnego e-podpisu, do uwierzytelniania wysyłki comiesięcznych raportów JPK_VAT. Jedną z opcji, jakie uzyskają podatnicy podatku od towarów i usług raportujących swoją ewidencję zakupu i sprzedaży, będzie profil zaufany.

VAT_JPK przez ePUAP za darmo. E-podpis nie będzie potrzebny
VAT_JPK przez ePUAP /  YAY foto

Rejestracja w ePUAP pozwala nie tylko wysyłać szereg pism urzędowych, ale również wysyłać do organów podatkowych comiesięczne pliki raportów JPK_VAT. Rejestracja w ePUAP odbywać może się zdalnie poprzez profil bankowy użytkownika ewentualnie za pomocą posiadanego (również tylko okresowo) e-podpisu.

<< Czy powszechny obowiązek składania plików JPK
wpłynie na podwyżkę cen usług księgowych? [SONDA] >>

Alternatywą jest rejestracja w formie offline – poprzez wizytę w punkcie uwierzytelniającym. Wysyłka VAT_JPK z wykorzystaniem profilu zaufanego możliwa jest poprzez system www.pz.gov.pl lub poprzez programy księgowe posiadające wtyczkę wykorzystującą profil zaufany ePUAP.

Nowy System VAT 2018. Sprawdź program wydarzenia na: konferencje.pb.pl

Korzystając z aplikacji profilu z zaufanego podatnika na jego koncie profilu, wysyłka VAT_JPK odbywać będzie się, zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów, w następujący sposób:

 1. Otworzenie zakładki Spraw poprzez naciśnięcie przycisku Moja Skrzynka,
 2. Przejście do zakładki Robocze poprzez wybranie menu Robocze oraz rozpoczęcie procesu dodawania pliku z dysku poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj plik z dysku,
 3. Wskazanie wcześniej zapisanego pliku z metadanymi w formacie *.xml oraz potwierdzenie poprzez naciśnięcie przycisku Otwórz,
 4. Zakończenie procesu dodawania pliku z dysku poprzez potwierdzenie procesu naciśnięciem przycisku Dodaj,
 5. Wybranie dodanego dokumentu *.xml poprzez wskazanie pozycji z nazwą załadowanego wcześniej pliku,
 6. Rozpoczęcie procesu podpisywania pliku poprzez naciśnięcie przycisku Podpisz,
 7. Potwierdzenie akceptacji braku formy wizualnej pliku poprzez naciśnięcie przycisku Tak,
 8. Wybór podpisu profilem zaufanym poprzez naciśnięcie przycisku Podpisz Profilem Zaufanym,
 9. Zakończenie procesu podpisywania pliku poprzez wpisanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego oraz potwierdzenie naciśnięciem przycisku Potwierdź
 10. Zapisanie na dysku podpisanego pliku po naciśnięciu przycisku Pobierz
 11. Załadowanie metadanych z pliku poprzez wybranie odpowiedniego dokumentu z listy oraz naciśnięcie przycisku Użyj zewnętrznie podpisanego pliku metadanych dla wybranego dokumentu
 12. Kliknąć Kontynuuj w celu przejścia do kolejnego etapu – ekran Podsumowanie procesu wysyłki
 13. W celu wysłania przygotowanego dokumentu należy:

a. Przeanalizować informacje o dokumencie. Informacje w polu Wartość dla wierszy Status dokumentu JPK, Plik metadanych dokumentu oraz Podpisany plik metadanych dokumentu powinny wyświetlać się na zielono. W przypadku, gdy dla wiersza Podpisany plik metadanych dokumentu informacje wyświetlają się na żółto oznacza to, że aplikacja nie była w stanie zwalidować poprawnie podpisanego pliku metadanych dokumentu, ale wysyłka jest nadal możliwa. Ostateczna weryfikacja podpisanego pliku metadanych zostanie dokonana przez Ministerstwo Finansów

b. Kliknąć Rozpocznij wysyłkę

c. Przeanalizować komunikat z procesu wysyłki pliku.

d. Po naciśnięciu przycisku OK Proces wysyłania zostanie zakończony. Nastąpi automatyczne przejście do ekranu Aktywne procesy wysyłki w Menu Status wysyłki dokumentów, na którym zostanie wyświetlona informacja o statusie wysyłki w aktywnym procesie.

Piotr Szulczewski, PIT.pl