JPK_VAT a faktury bez lub z częściowym prawem odliczenia VAT

Piotr Szulczewski 01.12.2017 11:00 (aktualizacja: )

Problemem może stać się wprowadzanie do plików VAT_JPK faktur, które nie dają prawa odliczenia VAT, z których prawo przysługuje częściowo lub z których podatnik po prostu nie zamierza odliczać podatku VAT.

JPK_VAT a faktury bez lub z częściowym prawem odliczenia VAT

JPK_VAT a faktury bez lub z częściowym prawem odliczenia VAT / YAY foto

Podatnik nie powinien wprowadzać do JPK_VAT faktur, które nie pozwalają mu na odliczenie podatku. Dotyczy to zarówno faktur ze wskazaną stawką podatku krajowego, jak i faktur zakupowych wskazujących czynności dla których zastosowanie znajduje stawka „zwolniony z podatku”.

<< Jak przygotować plik JPK_VAT >>

W ewidencji zakupu VAT ujmować należy faktury dokumentujące czynności, które uprawniają podatnika do odliczania podatku lub które wpływają na rozliczenia podatku VAT. Faktury zakupowe nie dające prawa odliczenia nie powodują żadnych zmian w rozliczeniach podatku, stąd nie musza być ujmowane w ewidencji. Zasada ta obejmuje również pliki JPK_VAT.

Zasada powyższa stosuje się zarówno do dokumentów, które nie zawierają podatku (czynności nieopodatkowane lub zwolnione z VAT), jak i faktury potwierdzające czynności, które co prawda zawierają stawkę VAT do odliczenia, ale nie zostały przez podatnika przyporządkowane do czynności opodatkowanych VAT.

<< Kontrola plików JPK_VAT w 10 krokach >>

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W pliku JPK wpisać należy wyłącznie kwoty netto i VAT uprawniające do odliczenia podatku. Zatem wpisując kwoty podać należy wyłącznie część kwoty znajdującej się na fakturze, zgodnie z wykorzystaniem towaru dla celów opodatkowanych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl