JPK_Analizator - typowanie podmiotów do kontroli a Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

05.10.2017 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa (dalej: „KAS”) ma w założeniu rozwiązywać większość spraw w trybie czynności sprawdzających. W praktyce ten model postępowania ma polegać na tym, że w przypadku pojawienia się podejrzenia o nieprawidłowości, urzędnicy zwrócą się do podatnika z prośbą o wyjaśnienie, a ten będzie mógł złożyć deklarację korygującą.

JPK_Analizator – typowanie podmiotów do kontroli a Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Źródło: Min. Fin.

Wprowadzenie tego modelu kontaktów administracji podatkowej z podatnikami zależne jest od zastosowania nowych systemów i narzędzi analitycznych opartych m.in. na danych z JPK. Tego rodzaju rozwiązania mają pozwolić skuteczniej typować podmioty do kontroli. W rezultacie ma to także doprowadzić do stworzenia funkcjonalnego i zintegrowanego systemu wykrywanie i eliminacji naruszeń prawa podatkowego z wykorzystaniem JPK oraz spadku liczby kontroli przeprowadzanych u podatników.

Celem osiągnięcia opisanego modelu kontaktów administracji podatkowej z podatnikami Ministerstwo Finansów, we współpracy ze spółką celową ds. informatyzacji fiskusa Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. już od listopada 2016 r. prowadziło prace w zakresie budowy narzędzia analitycznego wykorzystującego dane zawarte w Repozytorium JPK z danymi z deklaracji VAT-7/7K/7D oraz deklaracji VAT-UE, a także informacjami o podmiotach stanowiących potencjalne zagrożenie dla systemu podatkowego, w skrócie JPK „Analizator”.

<< Czy powszechny obowiązek składania plików JPK
wpłynie na podwyżkę cen usług księgowych? [SONDA] >>

Pierwszym rezultatem tych prac było uruchomienie w kwietniu 2017 r centralnej wieloinstancyjnej hurtowni danych z funkcjonalnością generowania zaawansowanych raportów analitycznych. Przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, zidentyfikowano przypadki niezgodności w przesłanych plikach Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za luty 2017 r. w postaci:

  • rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za tożsamy okres,
  • rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  • przypadki uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.

Ponadto, w stosunku do podatników, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki skierowano drogą e-mailową z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl pisma z prośbą o sprawdzenie składanych plików JPK_VAT oraz w przypadku stwierdzenia błędów lub omyłek - skorygowanie złożonej deklaracji VAT lub/i pliku JPK_VAT. Natomiast już w maju 2017 r. resort finansów informując o kolejnej weryfikacji JPK_VAT zapowiedział, że takie działania będą realizowane cyklicznie w sytuacji wystąpienia opisanych niezgodności w przesyłanych plikach JPK.

W toku dalszych prac i analiz nad rozwojem funkcjonalności JPK Analizatora liczba zmian do kolejnych raportów osiągnęła tak dużą ilość, że Aplikacje Krytyczne i resort finansów postanowiły podpisać aneks rozszerzający zakres prac w pierwotnym zleceniu. Dodatkowe prace zakończono pomyślnie i terminowo w dniu 31 sierpnia 2017 r. Co w praktyce oznacza, że w perspektywie miesiąca JPK Analizator będzie korzystał z informacji z ponad 24 różnych systemów i będzie spełniał funkcję podstawowego źródła danych zasilających wszystkie główne systemy analityczne w Ministerstwie. Natomiast, w niedalekiej przyszłości będzie korzystał z danych z JPK_VAT od około 1,6 mln mikro przedsiębiorców, informacji z rachunków bankowych przedsiębiorców z systemu STIR, czy tez z elektronicznych kas fiskalnych.

Autor: Przemysław Grzanka, Senior Consultant, PwC

Komentarz Marcin Sidelnik – Partner w PwC

Biorąc pod uwagę zakres danych w ramach JPK i rozwój funkcjonalności JPK Analizatora, już dziś możemy stwierdzić, że podatnicy powinny wiedzieć co kryje się za danymi w JPK strukturach. Wykorzystanie potencjału i wartości informacji wynikającej z nałożonego na podatników obowiązku raportowania podatkowego w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwala na stworzenie inteligentnych narzędzi analitycznych. Wiedząc, co wynika z tych danych można nie tylko dokładnie zobaczyć, co dzieje się w firmie, ale także wcześnie identyfikować zagrożenia i nieefektywności w obszarze finansowym i podatkowym.

Chcesz wiedzieć więcej na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego? Weź udział w warsztatach organizowanych przez Puls Biznesu „Jednolity Plik Kontrolny. Doświadczenie z e-raportowaniem danych podatkowych”, które odbędą się 13 października 2017 w Warszawie. Więcej informacji: http://konferencje.pb.pl/konferencja/1070,jednolity-plik-kontrolny