JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami - interpretacja ogólna MF

23.06.2016 10:00 (aktualizacja: )

JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami - interpretacja ogólna MF

Do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Tak wynika z interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, wydanej 20 czerwca 2016 r. przez ministra finansów.

JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami - interpretacja ogólna MF

Źródło: Min. Fin.

<< Czy powszechny obowiązek składania plików JPK
wpłynie na podwyżkę cen usług księgowych? [SONDA] >>

W interpretacji wskazano na zasadność stosowania kryteriów zatrudnienia średniorocznego oraz rocznego obrotu netto, o których mowa w art. 104 – 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, także do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy. Zgodnie z interpretacją:

    • okresy przejściowe, jakie przewidziane są w art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podatników VAT obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

>>> JPK - prawdziwa rewolucja nie w lipcu, ale w grudniu <<<

  • okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, należy odpowiednio zastosować do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 Warsztaty: JPK - praktyczne aspekty raportowania

Czym jest JPK

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

Źródło: Min. Fin.

1. Jednolity Plik Kontrolny - o co chodzi?

2. Czy Jednolity Plik Kontrolny będzie wykorzystywany dla celów cen transferowych?

3. Rewolucja w cenach transferowych od 2017 r.

  

4. BEPS w natarciu - znowelizowane Wytyczne OECD do końca 2016 r.

  

5. Formularz CIT-TP: czy firmy powinny się go obawiać?

  

6. Dokumentacja cen transferowych dla umowy cash poolingu

  

7. Jak określić profile funkcjonalne dystrybutorów w sprawozdaniu CIT-TP

  

8. 10 lat APA w Polsce. Czemu służą uprzednie porozumienia cenowe?

  

9. Ceny transferowe z perspektywy spółki rumuńskiej

  

10. Obowiązki w zakresie cen transferowych a spółka komandytowa

  

11. Dokumentacja cen transferowych również dla spółek osobowych

  

12. Jak prawidłowo określić profil spółki produkcyjnej na potrzeby formularza CIT-TP?

  

13. Korekty w cenach transferowych

  

14. Jak przygotować analizę porównawczą - praktyczne wskazówki EU Joint Transfer Pricing Forum

  

15. Czy spółka cywilna powinna przygotowywać dokumentację cen transferowych?