Jest ostateczny wykaz OPP uprawnionych do 1%

19.03.2012 09:00 (aktualizacja: )

15 marca 2012 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej opublikował ostateczny wykaz, uwzględniający numery rachunków bankowych po uwzględnieniu zastrzeżeń zgłoszonych naczelnikom urzędów skarbowych do końca lutego bieżącego roku. Od dnia 15 marca 2012 r. do 31 lipca 2012 r. numery rachunków bankowych nie podlegają zmianie, chyba że zmiana numeru rachunku nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji pożytku publicznego.

Pliki do pobrania:

Źródło: MPiPS