Pobierz e-pity 2019

Janosikowe do zmiany - jest wyrok TK

Piotr Szulczewski 07.03.2014 10:00 (aktualizacja: )

„Oddam biednym - zabiorę bogatym” - konstytucyjność tej zasady zakwestionowana została w podatkach dochodowych, zgodnie z którymi skarb państwa jawił się jako biedny, a jednostki samorządu - jako bogaty podmiot posiadający źródła finansowania własnego. Zdaniem trybunału, każdy powinien mieć udział w tym, co sam zarabia i nie być ograbiany z dochodów samodzielnie wypracowanych.

Interpretacje podatkowe - najnowsze tezy

Brak ograniczeń w odbieraniu jednostkom ustawowo zagwarantowanych środków na realizację zadań własnych prowadzi do tego, że dochody własne tych jednostek okazują się iluzoryczne. Zasada adekwatności wynikająca z art. 167 konstytucji stanowi, że jednostkom samorządu terytorialnego należy zapewnić udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Odebranie znaczącej części lub obciążenie jednostek samorządu wpłatą przekraczającą dochody czyni powyższą zasadę praktycznie nierealizowaną.

Powyższe powoduje, że konstrukcja mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego powinna zawierać gwarancję zachowania istotnej części dochodów własnych województw na realizację ich zadań własnych – czyli pozostawienie dochodów samorządów – na ich działania własne. Zakwestionowane regulacje stracą moc po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku.

Wyrok z 4.03.2014, sygn. akt K 13/11

Piotr Szulczewski,
PIT.pl