Pobierz e-pity 2019

Jakie druki ZUS musisz złożyć przy likwidacji działalności gospodarczej?

16.03.2015 10:00 (aktualizacja: )

Jakie druki ZUS musisz złożyć przy likwidacji działalności gospodarczej?

Zakładanie własnej działalności wiąże się z ryzykiem. Prędzej czy później może okazać się, że popyt na towary lub usługi świadczone przez przedsiębiorcę spadnie, zmuszając go do zamknięcia firmy. Niezależnie od przyczyny, likwidacja działalności wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności, do których należy m.in. złożenie odpowiednich druków ZUS.

Aktywne formularze ubezpieczeniowe ZUS - pobierz


Likwidacja działalności gospodarczej - CEIDG-1

Przedsiębiorca, który postanowił zlikwidować działalność gospodarczą, powinien pamiętać przede wszystkim o zgłoszeniu tego faktu w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności. W tym celu wykorzystuje się znany z różnych etapów tworzenia i rozwijania firmy formularz CEIDG-1.

Jest to kompleksowy druk, na podstawie którego następuje wykreślenie przedsiębiorstwa z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto, opierając się na zgłoszonym wpisie, organ ewidencyjny przekazuje informację o likwidacji działalności gospodarczej do właściwego urzędu skarbowego, ZUS-u oraz urzędu statystycznego.

Likwidacja firmy - niezbędne druki ZUS
Źródło: Thinkstock


Likwidacja działalności gospodarczej - pozostałe obowiązki

W sytuacji gdy przedsiębiorca był czynnym podatnikiem VAT zobowiązany jest również złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularz VAT-Z. Jest to druk informujący o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Do pozostałych obowiązków przedsiębiorcy likwidującego działalność gospodarczą należą:

  • sporządzenie na dzień likwidacji spisu z natury towarów handlowych (należy pamiętać o zgłoszeniu tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego),
  • sporządzenie wykazu składników majątku,
  • sporządzenie remanentu dla celów VAT,
  • zamknięcie ksiąg podatkowych,
  • przechowywanie dokumentacji księgowej przez co najmniej sześć lat od daty zlikwidowania przedsiębiorstwa.


Likwidacja działalności gospodarczej a druki ZUS

CEIDG przekazuje do ZUS informację o likwidacji działalności gospodarczej, w związku z czym przedsiębiorca nie musi osobiście dokonywać wyrejestrowania płatnika składek (ZUS ZWPA). Konieczne jest natomiast wyrejestrowanie samego przedsiębiorcy oraz zatrudnianych przez niego pracowników.

Wyrejestrowania z ubezpieczeń siebie oraz osoby ubezpieczonej (np. pracownika, z którym została rozwiązana umowa o pracę) przedsiębiorca dokonuje na formularzu ZUS ZWUA. Co ważne, jako przyczynę należy podać kod 100 - ustanie tytułu do ubezpieczeń.

Uwaga!

Druki ZUS - ZUS ZWUA - za siebie i za pracownika przedsiębiorca składa w ZUS w ciągu 7 dni od daty, kiedy wygasł tytuł do ubezpieczeń. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń podaje się datę, od kiedy przedsiębiorca nie prowadzi już działalności gospodarczej - czyli dzień po ostatnim dniu prowadzenia działalności gospodarczej.Autor: Zespół wfirma.pl