Pobierz e-pity 2019

Jakie dokumenty uprawniają do skorzystania z ulgi internetowej za 2013 rok?

28.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

Justyna Niedbał, Bankier.plOsoby, które mają prawo do ulgi internetowej i zamierzają z niego skorzystać, powinny to prawidłowo udokumentować. Katalog dokumentów uległ rozszerzeniu 1 stycznia 2011 r., w związku z nowelizacją ustawy o PIT, a do rozliczenia kwalifikuje się także korzystanie z Internetu mobilnego.

Ulga na Internetw rozliczeniu za 2013 r. przysługuje podatnikom, którzy do tej pory z niej nie korzystali lub skorzystali z niej tylko raz, w rozliczeniu za 2012 r. Od 1 stycznia 2011 r. nie ma obowiązku posiadania faktur dokumentujących wydatki poniesione na Internet. Jednak żeby skorzystać z ulgi internetowej, to właśnie faktura jest jednym z podstawowym dokumentów potwierdzających, że podatnik ma do niej prawo. Co więcej, jedna osoba nie odliczy więcej, niż 760 zł, niezależnie od tego, czy poniesione rzeczywiście wydatki będą wyższe niż ustawowy limit kwotowy.
 

Ulga internetowa za 2013 rok: jak liczyć dwa lata korzystania z internetu?


Dokumenty potrzebne do skorzystania z ulgi internetowej

Wysokość wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci internetowej ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie i zawierających:

  • dane identyfikujące kupującego i sprzedającego,
  • rodzaj kupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.

Obecnie mamy możliwość stosowania dowolnych dokumentów, które zawierają powyższe dane, a więc mogą to być zarówno rachunki, potwierdzenie zapłaty, dowód wpłaty, potwierdzenie dokonania przelewu, a także oświadczenie dwóch stron o zapłacie za usługę. W razie wątpliwości dotyczących prawidłowości dokumentowania poniesionych wydatków należy złożyć zapytanie lub wniosek o interpretację do właściwego organu podatkowego.

Ani faktury, ani jej duplikatu (ani innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na Internet) nie trzeba dołączać do PIT-a. Należy je jednak przechowywać przez 7 lat od końca roku podatkowego, w którym złożona była deklaracja za dany rok (5 lat od końca roku podatkowego, w którym złożona była deklaracja za dany rok) – na wypadek kontroli z urzędu skarbowego.

Pytanie czytelnika: Czy po przepisaniu internetu na żonę w 2014 roku będzie jej przysługiwała ulga przez kolejne dwa lata? Do tej pory ja korzystałem z tej ulgi. Podkreślam, że posiadamy wspólnotę majątkową.

Jeśli w małżeństwie do tej pory tylko jedna osoba korzystała z ulgi na Internet, to zaczynając od rozliczenia za 2013 r. może z niego korzystać druga osoba.Dzięki temu zachowają ulgę jeszcze przez lata 2013-14. W celu skorzystania z ulgi, dowody stwierdzające poniesienie wydatków za użytkowanie Internetu muszą być wystawiane na osobę, która dotychczas z odliczenia nie korzystała. Taka modyfikacja umowy ze sprzedawcą usługi przysługuje podatnikom i określana jest mianem cesji, czyli przepisania umowy na członka rodziny, który nie korzystał w latach wcześniejszych z ulgi internetowej.

Limit kwotowy (w wysokości 760 zł) przysługuje każdemu. To oznacza, że każde z małżonków może maksymalnie odliczyć w swoim zeznaniu 760 zł, łącznie od dochodu mogą więc odliczyć 1520 zł, pod warunkiem, że każdy z nich poniósł wystarczająco wysokie wydatki i posiada na to dowody.

Odliczeniu podlegają zarówno wydatki za połączenia modemowe oraz stałe łącze, jak i wydatki na Internet bezprzewodowy. Ustawodawca nie ograniczył bowiem korzystania z ulgi ze względu na rodzaj połączenia z siecią.

Justyna Niedbał
Bankier.pl