Pobierz e-pity 2019

Jakie czynności księgowe i doradcze od sierpnia wykonasz bez certyfikatu?

Piotr Szulczewski 04.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

05.06 Jakie czynności księgowe i doradcze od sierpnia wykonasz bez certyfikatu?

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych pozwala na świadczenie usług księgowych i części usług zastrzeżonych do tej pory dla doradców podatkowych bez posiadania certyfikatów Ministerstwa Finansów. Które z czynności można wykonywać bez uprawnień, a które pozostają czynnościami regulowanymi, zastrzeżonymi dla doradców z certyfikatem?

Zarówno obecnie możliwe jest wykonywanie czynności księgowych, jak i czynności doradczych na podstawie zleceń lub umowy o pracę w imieniu i na ryzyko zleceniodawcy (pracodawcy). Zmiana, która wejdzie w życie dotyczy czynności usługowego, odpłatnego prowadzenia tych działań we własnym imieniu bez obowiązku zatrudniania do nich osób z uprawnieniami.

Czynności prowadzone po wejściu w życie II ustawy deregulacyjnej
Rodzaj czynności Możliwe na zlecenie bez certyfikatu Potrzebne uprawnienia

Prowadzenie KPiR

X

 

Fakturowanie

X

 

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)

X

 

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, w tym uwzględniając zasady ustawy o rachunkowości, MSR, KSR, MSSF

X

 

Prowadzenie księgi rachunkowej – jednostki mikro (po wprowadzeniu nowelizacji w tym zakresie)

X

 

Samodzielne uwierzytelnienie udzielonego pełnomocnictwa

 

m.in. Doradca podatkowy

ZUS - Prowadzenie zgłoszeń, i wypełnianie deklaracji za pracowników i przedsiębiorcę, obliczanie składek

X

 

Praca – prowadzenie kart pracowniczych na zlecenie

X

 

PIT, NIP Wypełnianie deklaracji, pomoc przy wypełnianiu

X

 

VAT wypełnianie deklaracji, pomoc przy wypełnianiu, zgłoszenia

X

 

PCC, spadki, darowizny – wypełnianie deklaracji, pomoc przy wypełnianiu, zgłoszenia

X

 

ORD-IN – wniosek o interpretację indywidualną – wypełnianie, pomoc

X

 

Sporządzanie dokumentacji cen między pomiotami powiązanymi

X

 

Reprezentacja w sprawie przed organem administracji publicznej

 

m.in. doradca podatkowy

Występowanie w postępowaniu w trakcie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej m.in. jako osoba wyznaczona do konkretnych czynności

X

 

Reprezentacja przez sądem – WSA, NSA

 

m.in. Doradca podatkowy

Sporządzanie sprawozdań finansowych (wszystkich jego elementów)

X

 

Prowadzenie ewidencji lub wykazów środków trwałych, wyposażenia

X

 

Prowadzenie polityki magazynowej

X

 

Kontrola rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego

 

biegły rewident

Sporządzanie opinii, porad i wyjaśnień w sprawach podatkowych i celnych

 

m.in. Doradca podatkowy

Prowadzenie i kontrola kilometrówek dla celów PIT, CIT lub VAT

X  

Piotr Szulczewski,
VAT.pl