Jak zgłosić płatnika składek i osoby do ubezpieczeń?

09.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Jak zgłosić pracowników i przedsiębiorcę do ubezpieczeń?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają obowiązek zgłaszania do ubezpieczeń oraz rozliczania i opłacania składek za:

  • pracowników – na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • zleceniobiorców – na obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • osoby współpracujące – na obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • a także za siebie – na obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Wyjątek: Prowadzący działalność nie mają takiego obowiązku w stosunku do zleceniobiorców, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, w wieku do ukończenia 26 lat – grupa ta z tytułu zawartej umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Uwaga! Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą – dla celów ubezpieczeń społecznych – uważa się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i współpracują przy prowadzeniu tej działalności (z wyjątkiem osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego).

<< czytaj całość

źródło: www.zus.pl