Jak wypełnić przelew do ZUS w 2018 roku?

Katarzyna Sudaj 09.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Zbliża się termin zapłaty składek ZUS za grudzień 2017 roku. Co wpisać w przelewie oprócz nowego numeru konta? Czy trzeba podać identyfikator płatnika albo okres, za jaki składki ubezpieczeniowe są należne?

Jak wypełnić przelew do ZUS w 2018 roku?

Jak wypełnić przelew do ZUS w 2018 roku? / ZUS

Od kilku dni płatnicy ZUS dokonując przelewu z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, muszą dokonywać tych płatności na nowych zasadach. Należności nie tylko należy wpłacać na nowy numer rachunku składkowego – indywidualny dla każdego płatnika, ale także zmieniły się zasady opisywania przelewu do ZUS

Opracowanie własne PIT.pl

Zgodnie z poradnikiem ZUS, teraz najważniejszą daną z przelewu będzie numer konta, na który dokonamy wpłaty. To jego prawidłowość będzie decydowała o zaksięgowaniu wpłaty na rzecz danego płatnika. Numery kont Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyłał od października 2017 roku. Kto nie otrzymał listu poleconego, powinien skontaktować się z ZUS-em w celu wyjaśnienia sprawy.

Jak sprawdzić poprawność nowego numeru konta?

 

W zasadzie oprócz nowego numeru konta, na który ma trafić przelew i sumy wpłacanych składek, można by nie pisać nic więcej. Jednak zwyczajowo na papierowym druku wpłaty na konto podaje się również nazwę odbiorcy (wystarczy wpisać „Zakład Ubezpieczeń Społecznych”) oraz nazwę nadawcy. W przypadku przelewów bankowości elektronicznej systemy bankowe wymagają również wypełnienia pola „tytuł przelewu”. Tu wystarczy wpisać np. „wpłata do ZUS”. Nie ma potrzeby oznaczania identyfikatora płatnika np. podawania numeru NIP ani miesiąca czy roku, za który należą składki. Tak też podpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoim wideoporadniku.

Źródło: Oficjalny kanał ZUS na Youtube

Wątpliwości i pytania płatników ZUS

Każda zmiana z reguły budzi pewne wątpliwości czy opór i choć dotychczasowe przelewy do ZUS były dość skomplikowane, to przez kilkanaście lat ich funkcjonowania zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić. I choć przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewniają, że teraz będzie szybciej i prościej oraz zostaną wyeliminowane dotychczasowe „okazje” do popełniania różnoraki błędów, to jednak spore grono płatników składek ubezpieczeniowych ma sporo pytań i zastrzeżeń. Zwłaszcza, że zbliża się 10 stycznia, czyli termin zapłaty za grudniowych składek dla osób prowadzących własną działalność, bez zatrudniania pracowników. Przypomnijmy, że ci którzyopłacają składki także za pracowników i zleceniobiorców, mają czas do 15 stycznia. Nasi czytelnicy komentują zmiany w ZUS m. in. tak:

Opracowanie własne PIT.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się dużej ilości pytań od płatników, gdyż już szkoli nowych doradców płatników składek, którzy od połowy stycznia pojawią się w salach obsługi, by tłumaczyć na jakie ubezpieczenie i w jakiej części nowy system ZUS rozdzieli wpłaty dokonywane na nowych zasadach.

  

Katarzyna Sudaj, PIT.pl