Jak wypełnić druk ZUS Z 3a dotyczący zwolnienia lekarskiego?

07.09 Jak wypełnić druk ZUS Z-3a dotyczący zwolnienia lekarskiego?

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą w okresie stycznień-sierpień 2009 przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od września do stycznia pobierała zasiłek macierzyński (w tym czasie opłacała tylko składkę na ub. zdrowotne). Czy wypełniając druk ZUS Z-3a dotyczący zwolnienia lekarskiego w sierpniu 2010 powinna w tabeli w pkt. 12 wyszczególnić okresy od lutego 2010 do sierpnia 2010? Czy również okres sierpień - grudzień 2008 tak, aby wskazać 12 miesięcy opłacania składki?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych uznawana za „osobę wykonującą pozarolniczą działalność”, taki termin widnieje m.in. na formularzu ZUS Z-3a. Osoby takie istotnie muszą wskazać przy wypełnianiu formularzu ZUS Z-3a ostatnie 12 miesięcy opłacania składki. Nie zawsze jednak będzie to ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. Może się bowiem zdarzyć, że w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych osoba wypełniająca formularz ZUS-3a nie opłacała składek, lecz pobierała zasiłek. W takim przypadku w pkt. 12 formularza (Uwagi) należy podać okresy pobierania zasiłku.

W omawianym konkretnym przypadku należy jako okresy opłacania składek za ostatnie 12 miesięcy wskazać sierpień - grudzień 2008 r. oraz luty - sierpień 2010 roku (co łącznie daje 12 miesięcy). Równocześnie należy w pkt. 12 (Uwagi) wskazać, z jakiego powodu istniała przerwa w opłacaniu składek, tj. podać fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim (styczeń - sierpień 2009) oraz fakt pobierania zasiłku macierzyńskiego (wrzesień 2009 – styczeń 2010).

Łukasz Tabor
radca prawny w Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz