Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS

18.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

18.11 Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS

Jeśli jesteś przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników i zalegasz z płatnościami wobec ZUS, to możesz ubiegać się o ulgę w spłacie należności z tytułu składek lub nawet o umorzenie tych należności.

Przedsiębiorcy, którzy np. z przyczyn gospodarczych mają problemy z płatnościami wobec ZUS, mogą występować z wnioskiem o następujące rodzaje ulg:

 1. rozłożenie należności na raty,
 2. odroczenie terminu płatności składek.
   
Abolicja składek ZUS - dokumenty i terminy


Rozłożenie należności na raty

Jakie korzyści przyniesie Ci rozłożenie należności na raty?

 • ZUS nie będzie prowadził egzekucji tych należności,
 • Jeśli postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, ZUS je zawiesi po podpisaniu umowy,
 • Od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o rozłożenie należności na raty, a jeżeli wniosek o rozłożenie na raty dotyczy należności przyszłych, to od dnia następującego po terminie płatności nie zapłacisz odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.
   
Abolicja składek ZUS - kwoty i tytuły umorzeń


Odroczenie terminu płatności składek

ZUS może odroczyć przedsiębiorcy termin płatności składek bieżących lub przyszłych.

Jakie korzyści przyniesie Ci odroczenie terminu płatności?

 • ZUS nie będzie prowadził egzekucji tych należności,
 • Od dnia następującego po terminie płatności nie zapłacisz odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

<< czytaj całość

Źródło: ZUS.pl