Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Jak dokonać korekty pliku JPK?

29.06.2017 11:00 (aktualizacja: )

Jak dokonać korekty pliku JPK?

Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku stwierdzenia błędów w pliku JPK_VAT konieczne jest przesłanie „korekty". Począwszy od 2017 roku, pojawiła się możliwość oznaczenia pliku jako korekta i przesłania go w takiej formie. Podstawowy plik posiada oznaczenie „cel złożenia - 1", zaś kolejne korekty powinny mieć wartość „2". Gdy w różnych plikach pole to ma taka samą wartość, decydujące znaczenie ma data złożenia pliku a w przypadku złożenia w tym samym dniu - godzina przesłania pliku. Aby wysłać korektę, należy ponownie wygenerować plik JPK VAT, zawierający wszystkie transakcje z danego okresu wraz z poprawianymi danymi oraz sprawdzić, czy cel złożenia JPK jest ustawiony na 2. W zależności od używanego programu komputerowego informacja nt. „celu złożenia" uzupełnia się automatycznie lub ręcznie trzeba go zmienić. Tak przygotowany plik „korekty" jest gotowy do wysyłki, która odbywa się analogicznie, jak przy pierwotnej wersji.

<< Czy powszechny obowiązek składania plików JPK
wpłynie na podwyżkę cen usług księgowych? [SONDA] >>

Opisana zmiana została zaprezentowana poniżej:

Plik pierwotny: cel złożenia -1.

Korekta JPK

Źródło: mf.gov.pl

Plik skorygowany: cel złożenia - 2.

Korekta JPK

Źródło: mf.gov.pl

 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że przestrzeganie powyższych zasad wyeliminuje sytuacje, w których podatnik otrzyma powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Powyższe uzasadnia fakt, że w przypadku nieprawidłowego oznaczenia pliku, istnieje możliwość uznania go przez organ podatkowy, jako właściwy, podlegający analizie.

Źródło: mf.gov.pl