INTRASTAT. Nowe progi statystyczne obowiązujące w 2023 roku

Iwona Maczalska

1 stycznia 2023 roku zmianie uległy wysokości progów statystycznych INTRASTAT. Nowe progi będą wyższe od zeszłorocznych.

» Gdzie należy składać deklaracje INTRASTAT?

Departament Handlu i Usług poinformował, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokości progów statystycznych na 2023 r. w systemie INTRASTAT. Jakie progi statystyczne obowiązują w 2023 roku?

» Kody państw - intrastat

Progi statystyczne INTRASTAT 2023

Źródło: shutterstock

Jakie progi INTRASTAT 2023?

Wartości progów statystycznych w systemie INTRASTAT, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r. wynoszą:

 • próg podstawowy w przywozie:      5 000 000 zł
 • próg podstawowy w wywozie:         2 700 000 zł   
         
 • próg szczegółowy w przywozie:     80 000 000 zł
 • próg szczegółowy w wywozie:     128 000 000 zł

Oznacza to, że wysokość w stosunku do 2022 r. uległa zmianie zarówno w progu szczegółowym, jak i podstawowym, w wywozie oraz przywozie.

Kiedy będzie trzeba składać deklaracje INTRASTAT?

Aby powstał obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT obroty przekroczyć będą musiały wspomniane powyżej progi statystyczne w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym (obowiązek sprawdzania obrotów dwa lata z rzędu). Podmioty, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2022 lub 2023, będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia deklaracji INTRASTAT.

 

Jak tłumaczy Prezes GUS ,,Podmiot jest zobowiązany do wypełniania zgłoszenia INTRASTAT,  jeśli:

 • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie;
 • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego".

Jak złożyć deklarację INTRASTAT 2023?

Zgłoszenia INTRASTAT i korekty zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się w postaci elektronicznej (plik sporządzony zgodnie ze specyfikacją XML) z wykorzystaniem:

 1. elektronicznego formularza opublikowanego na portalu PUESC,
 2. aplikacji ist@t w aktualnej wersji – link do plików instalacyjnych (zawierających także pliki pomocy i instrukcję sporządzania przy pomocy programu ist@t zgłoszenia INTRASTAT przy wykorzystaniu posiadanego zestawienia obrotów np. w arkuszu Microsoft Excel) dostępny jest na PUESC w zakładce „Katalog e-Usług” → ”e-Intrastat”,
 3.  posiadanej własnej aplikacji umożliwiającej tworzenie elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT, zgodnych ze specyfikacją techniczną XML.

Więcej o tym znajdziesz w poradniku ,,Deklaracja INTRASTAT". 

INTRASTATcło