Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie definicji transakcji kontrolowanej

Redakcja PIT.pl

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie definicji transakcji kontrolowanej. Interpretacja wyjaśnia pojęcie transakcji kontrolowanej w kontekście zidentyfikowanych trudności interpretacyjnych. W szczególności wskazuje jak rozumieć poszczególne elementy składowe definicji transakcji kontrolowanej, takie jak: występowanie działań o charakterze gospodarczym, identyfikowanie działań na podstawie rzeczywistych zachowań stron, ustalenie lub narzucenie warunków w wyniku powiązań.

Cel wydania interpretacji ogólnej

Interpretacja ogólna wyjaśnia, w jaki sposób należy rozumieć definicję transakcji kontrolowanej w kontekście zidentyfikowanych trudności interpretacyjnych w tym zakresie.

Wyjaśnienie definicji transakcji kontrolowanej, wprowadzonej do regulacji w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r., ma ułatwić podatnikom odpowiednią klasyfikację zdarzeń, wraz z konsekwencjami na gruncie cen transferowych, obejmującymi w szczególności identyfikację obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdawczości.

Zakres interpretacji nie obejmuje zagadnień nieodpłatnego świadczenia oraz przypisania dochodu do zakładu zagranicznego.

Interpretacja ogólna w zakresie definicji transakcji kontrolowanej

Źródło: shutterstock

Definicja transakcji kontrolowanej

Interpretacja odnosi się do elementów definicji, które należy uwzględnić przy ocenie, czy dane zdarzenie gospodarcze stanowi transakcję kontrolowaną, tj.:

  • występowanie działań o charakterze gospodarczym,
  • identyfikowanie działań na podstawie rzeczywistych zachowań stron,
  • ustalenie lub narzucenie warunków w wyniku powiązań.

Na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym. Nie oznacza to jednak, że działanie o charakterze gospodarczym wymaga każdorazowo prowadzenia działalności gospodarczej. Co do zasady, działanie o charakterze gospodarczym wymaga istnienia tych samych cech konstytuujących, które definiują działalność gospodarczą. Podstawową cechą działania o charakterze gospodarczym jest jego cel zarobkowy, rozumiany jako nastawienie (zamiar) na osiągnięcie zysku. Rezultat działania może, ale nie musi, zmaterializować się dla stron jako zysk. Działaniami gospodarczymi mogą być działania o charakterze jednorazowym.

Ocena, czy działanie stanowi transakcję kontrolowaną, powinna następować indywidualnie dla każdego przypadku, z uwzględnieniem jego specyfiki. Wydana interpretacja będzie pomocna podatnikom, aby odpowiednio zaklasyfikować zdarzenia dla potrzeb przepisów o cenach transferowych i w konsekwencji prawidłowo zidentyfikować obowiązki w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdawczości

– wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Link do interpretacji ogólnej.

 

1 zawartej w art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT oraz art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ceny transferoweCIT