Informacja dla notariuszy będących płatnikami PCC i SD

07.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Kiedy złożyć papierową a kiedy elektroniczną deklarację PCC-2 i SD-2? Ministerstwo Finansów informuje, że dla notariuszy będących płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadku i darowizn ustalone są następujące zasady.

Informacja dla notariuszy będących płatnikami PCC i SD

Źródło: YAY foto

Deklaracje PCC-2 i SD-2 za okres od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r. należy złożyć na dotychczasowych zasadach – w formie papierowej albo drogą elektroniczną - na formularzach obowiązujących do 31.12.2015 r.

Deklaracje PCC-2 i SD-2 za okres od 01.01.2016 r. płatnik jest zobowiązany złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2016 r.

Źrodło: Min. Fin.