Inflacja w styczniu

Wg szacunków GUS, ceny dóbr i usług wzrosły w styczniu br. o 0,5 proc. w stosunku do grudnia 2009 r. W porównaniu ze styczniem ub. r. były natomiast wyższe o 3,6 proc. Analitycy Ministerstwa Gospodarki oczekiwali nieznacznie wolniejszego tempa wzrostu cen.

Według resortu gospodarki, wzrost cen w lutym br. powinien być zbliżony do odnotowanego w styczniu br. Eksperci MG oczekują ponadto wolniejszego wzrostu cen żywności oraz nieco szybszego wzrostu cen w transporcie.

Zdaniem analityków MG, niepewne pozostają m.in. zmiany cen używek. Oznacza to, że wskaźnik wzrostu cen w lutym br. może, podobnie jak w styczniu br., znaleźć się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej. Dalszy spadek inflacji, do poziomu założonego przez RPP , powinien nastąpić w drugim kwartale 2010 r.

***

Największy wpływ na kształtowanie inflacji w styczniu br. miał wzrost cen żywności – o 0,7 proc. oraz opłat związanych z mieszkaniem - o 0,9 proc. Rosły także ceny transportu (o 1 proc.), a także dóbr i usług związanych ze zdrowiem, łącznością, rekreacją i kulturą oraz edukacją. Jednocześnie nastąpił sezonowy spadek cen odzieży i obuwia o 2,2 proc.

Źródło: MG