Ile wyniesie wynagrodzenie minimalne w 2017 roku?

Katarzyna Sudaj 31.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Ile wyniesie wynagrodzenie minimalne w 2017 roku?

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.


Ile wyniesie wynagrodzenie minimalne w 2017 roku?

Źródło: YAY foto

Obecnie płaca minimalna dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Do tej pory wysokość wynagrodzenia minimalnego była corocznie ogłaszana w odpowiednim rozporządzeniu, którego projekt rząd miał obowiązek przedstawić najpóźniej 15 czerwca roku poprzedzającego obowiązywwania wynagrodzenia.

>>> Oblicz wysokość wynagrodzenia w kalkulatorze płacowym <<<

Jednak rząd rozważa wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł brutto także dla pracujących na podstawie umowy-zlecenia oraz samozatrudnionych. Taką zmianę przepisów zapisano w projekcie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (z dnia 27 kwietnia 2016 r.), który mozna znaleźć na stronach MPiPS. Projekt ten zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 31 maja br.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

Komentarz eksperta: Płaca minimalna powinna wzrosnąć do 1900 zł

Konfederacja LewiatanMinimalne wynagrodzenie w 2017 r. powinno wzrosnąć z 1850 zł do 1900 zł, czyli o 2,7 proc. – proponuje Konfederacja Lewiatan. To podwyżka ponad 4-krotnie wyższa niż wynikająca z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Gdyby podwyższyć wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku zgodnie z ustawą to wyniosłoby ono 1862 zł.

– My proponujemy szybszy wzrost. Zakładamy bowiem, że w 2016 roku co najmniej o 2,7-2,8 proc. wzrośnie wydajność pracy. Jeszcze wyższa podwyżka płacy minimalnej byłaby niekorzystna dla mikrofirm, które są zwykle mniej efektywne, a średnie wynagrodzenie w nich niewiele przekracza 50 proc. płacy w dużych firmach, a jednocześnie jest tylko trochę wyższe niż płaca minimalna. Dla 96 proc. mikrofirm wysoka podwyżka płacy minimalnej będzie problemem i skłoni przynajmniej część z nich do przejścia do szarej strefy – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Trzeba też pamiętać o różnicach wynagrodzeń w poszczególnych branżach. Podniesienie płacy minimalnej nie będzie miało znaczenia w górnictwie i energetyce, ale będzie miało istotny wpływ na firmy prowadzące działalność hotelarską, gastronomiczną, handlową czy utrzymania czystości. Wzrost płacy minimalnej spowoduje podwyższenie pozostałych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach ponieważ trzeba zachować właściwe relacje między wynagrodzeniami a kwalifikacjami i wydajnością pracy poszczególnych pracowników. To wywoła presję na wzrost wydajności pracy i redukcję zatrudnienia.

Wynagrodzenia znacznie się różnią także w poszczególnych regionach i powiatach. Na przykład, we wschodnich regionach kraju wynagrodzenia są o wiele niższe. Płaca minimalna w jednych będzie stanowiła zaledwie 30 proc. średniej, a w innych ponad 60 proc. W tych ostatnich można się spodziewać zmniejszenia zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach albo ucieczki do szarej strefy.

Źródło: Konfederacja Lewiatan