Ile w ciągu roku może dorobić emeryt i rencista?

Katarzyna Sudaj 28.11.2017 11:00 (aktualizacja: )

Znamy już wysokość rocznego dochodu, po przekroczeniu którego świadczenie emerytalne lub rentowe zostanie zawieszone albo zmniejszone.

Ile w ciągu roku może dorobić emeryt i rencista?

Ile w ciągu roku może dorobić emeryt i rencista? / YAY foto

1 grudnia zmieni się kwota miesięcznego przychodu emeryta lub rencisty, po przekroczeniu której ich świadczenia z ZUS zostaną zmniejszone lub zawieszone. Kwoty te oblicza się co kwartał, na trzy kolejne miesiące, po komunikacie GUS o wysokości przeciętnego wynagrodzenia kwartalnegoZmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% tego wynagrodzenia.

Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje za
2.838,60 zł5.271,60 złstyczeń - luty 2017
2.953.20 zł5.484,60 złmarzec - maj 2017
3.047,50 zł5.659,60 złczerwiec - sierpień 2017
2.954,50 zł5.486,90 złwrzesień - listopad 2017
2.978,90 zł5.532,30 złgrudzień 2017
35 521,70 zł65 968,80 złcały 2017

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Mając już miesięczną kwotę za ostatni miesiąc, możemy obliczyć roczny limit przychodu brutto, który powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego i rentowego. Za 2017 rok będą to odpowiednio kwoty 35.521,70 zł lub 65.968,80 zł. Są one nieco wyższe niż za poprzedni 2016 rok, gdy odpowiednio wynosiły 34 054,40 zł i 63 243,30 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawieszeniu lub zmniejszeniu ulegnie świadczenie emeryta lub rencisty, który osiągnie przychód wyższy, od limitu. Przychód należy porównywać z limitem zarówno co miesiąc, jak i w kwocie rocznej.

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń z tego tytułu nie obowiązuje w stosunku do:

  • kobiet, które osiągnęły wiek 60 lat;
  • mężczyzn, którzy osiągnęli wiek 65 lat;
  • osób pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po tym inwalidzie;
  • rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Katarzyna Sudaj
PIT.pl