Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

IFT-1R a rozliczenie obywatela Unii Europejskiej w Polsce

Piotr Szulczewski 30.03.2017 10:00 (aktualizacja: )

2018-03-15

Rozliczenie ryczałtowe podatnika nie posiadającego polskiej rezydencji często odbywa się ryczałtowo, poprzez formularz IFT-1R. Podatnik może jednak zrezygnować z niekorzystnego poboru podatku i zdecydować się na rozliczenie roczne na standardowej deklaracji PIT.

IFT-1R a rozliczenie obywatela Unii Europejskiej w Polsce

IFT-1R a rozliczenie obywatela Unii Europejskiej w Polsce / YAY foto

 

Zmiana rozliczenia – z ryczałtowego na zasady ogólne dotyczy tylko części podatników. W przypadku ryczałtu zakład pracy pobiera podatek według 20% stopy liczonej od przychodu. Oznacza to, że podatnik nie może korzystać z kosztów podatkowych i ulg. Nie rozlicza on również kwoty wolnej od podatku.

Inaczej jest w przypadku zasad ogólnych, przy których wszystkie te możliwości u nierezydenta wystąpią. Zmiana rozliczenia nie wymaga żadnych zgłoszeń. Po otrzymaniu informacji IFT-1R nierezydent składa do końca roku deklarację PIT-36 lub PIT-37 i na ich podstawie rozlicza się z podatków wykazując przysługujące mu koszty, ulgi i odliczenia. Zapłacony w trakcie roku podatek, który wskazany jest w informacji IFT-1R, nierezydent traktuje jako zaliczkę na podatek, wpisując go w kolumnie „pobrana zaliczka” w części deklaracji PIT, w której wykazywane są przychody podatnika z danego roku.

Korzystne rozliczenie podatkowe tylko dla wybranych

Zmianę zasad opodatkowania z ryczałtowych na ogólne zastosować mogą wyłącznie w przypadku gdy:

  1. mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i
  2. udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Obywatele innych państw nie posiadający polskiej rezydencji podatkowej, nawet w przypadku przedstawienia certyfikatu rezydencji, nie mogą rozliczyć się w Polsce i korzystać z polskich ulg podatkowych.

Zmiana rezydencji podatkowej dla obywateli zza wschodniej granicy metodą na podatkowe rozliczenie PIT

Powyższe ograniczenie utrudnia korzystanie z ulg osobom, które przyjeżdżają do Polski zza wschodniej granicy. Osoby takie, aby miały możliwość rozliczać się w Polsce muszą dokonać zmiany rezydencji podatkowej na Polską. Taka rezydencja obejmuje osoby, które:

  • Posiadają w Polsce centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • Przebywają na terytorium Polski przez co najmniej 183 dni w roku.

Centrum interesów ustala się na podstawie dowodów i faktów, że w Polsce podatnik chce przebywać, posiada majątek, rodzinę, z tym krajem wiąże swoje plany i miejsce zarobkowania i życia. Nie jest wymagane w tym przypadku zgłoszenie centrum interesów do żadnego urzędu – po zmianie, nawet w trakcie roku – podatnik może zacząć rozliczać się z podatków w Polsce tak, jak obywatele RP. Nie ma przy tym obowiązku, by polski rezydent podatkowy posiadał polskie obywatelstwo.

Piotr Szulczewski, PIT.pl