Grzywna z mandatu karnego trafi do naczelnika urzędu skarbowego, a nie do wojewody

04.09.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od 2016 roku wpływy z grzywien z mandatów karnych nie będą trafiały do poszczególnych wojewodów, tylko bezpośrednio na rachunek Urzędu Skarbowego w Opolu.

Grzywna z mandatu karnego trafi do naczelnika urzędu skarbowego, a nie do wojewody

Źródło: East News

Należności z mandatów to dochód budżetu państwa. Obecnie to wojewoda pobiera należności z mandatów karnych. Tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663, z późn. zm.).

10 lipca 2015 r. uchwalono ustawę o administracji podatkowej. Wprowadza ona zmiany w zakresie właściwości organów uprawnionych do poboru należności wynikających z grzywien nakładanych mandatami karnymi. Ustawa wymaga nowego rozporządzenia ministra finansów, które określi naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Ministerstwo finansów przygotowało właśnie projekt rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu został wyznaczony do tego zadania. Urząd skarbowy wyznaczy osobny rachunek bankowy do poboru tych należności. Ustawodawca liczy na zwiększenie skuteczności i efektywności ściągania grzywien z mandatów karnych.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

/ks