Grunt jako środek trwały w firmie

08.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Grunt jako środek trwały w firmie

Kiedy przedsiębiorca nabywa dla swojej firmy lokale użytkowe, zazwyczaj stają się one środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji w czasie. Czasem jednak – z różnych powodów – firmy stawiają na samodzielnie wybudowane nieruchomości, tym samym drogę ku ich pozyskaniu rozpoczynając od nabycia gruntu. Jako że kupując działkę budowlaną, przedsiębiorca zazwyczaj planuje wykorzystywać ją co najmniej rok, i nie jest raczej możliwe, aby jej wartość była niższa niż 3500 zł, należy zastanowić się nad tym, czy grunt będzie środkiem trwałym oraz – jak jego zakup rozliczyć podatkowo?

Grunt w firmie jako środek trwały

Biorąc pod uwagę wymóg, że aby nabytek mógł zostać uznany za środek trwały, powinien być kompletny i zdatny do użytku, ciężko jest określić zasadność uznania gruntu za taki środek trwały. Z jednej strony jest to teren zdatny do zabudowy, z drugiej jednak – samo wybudowanie nieruchomości najczęściej nie stanowi celu przedsiębiorcy.

Z pomocą przychodzi tu Klasyfikacja Środków Trwałych, w której znacznikiem „0” określono kategorię gruntów. Oznacza to, że teren budowlany bezsprzecznie będzie stanowił środek trwały w firmie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na przepisy Kodeksu cywilnego. Jak wskazuje art. 46, grunty stanowiące odrębny przedmiot własności powinny być traktowane jako samodzielna nieruchomość.

Grunt przedsiębiorcy środkiem trwałym
Źródło: Thinkstock

 

Rozliczanie firmowego gruntu

Skoro nabyty dla firmy grunt stanowi środek trwały, wydawałoby się, iż rozliczenie go w ramach firmowych wydatków nie będzie trudne. Jednakże warto w tym miejscu odnieść się do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22c pkt. 1 wartość firmowego gruntu nie będzie podlegała amortyzacji. Innymi słowy, samo nabycie gruntu pod zabudowę nie będzie stanowiło dla przedsiębiorcy kosztu uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Wydatki na jego nabycie będą kosztami podatkowymi dopiero w razie jego odpłatnego zbycia zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a updof i art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a updop).

Jednocześnie fakt, że nabycie gruntu nie może być amortyzowane w przedsiębiorstwie, nie zwalnia podatnika od ujęcia go w ewidencji środków trwałych. Wartość początkową należy ustalić w standardowy sposób - czyli cena zakupu lub w przypadku darowizny ustalona wartość, nie większa niż rynkowa. Wartość ta powinna zostać powiększona o koszty związane z zakupem, poniesione przed wprowadzeniem gruntu do ewidencji. Mowa tu o zabezpieczeniach, prowizjach, opłatach notarialnych czy sądowych, a także kosztach bankowych w sytuacji, kiedy zakup gruntu finansowany jest np. z kredytu. Uwaga! Jeżeli zakup gruntu został sfinansowany kredytem bankowym, to po przyjęciu gruntu do używania odsetki od kredytu inwestycyjnego będą rozliczane bezpośrednio w rachunku podatkowym.
 

Zespół wfirma.pl - księgowość online