Gdy strój służbowy kupuje pracodawca – czyli dress code pracownika

Piotr Szulczewski 05.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Gdy strój służbowy kupuje pracodawca – czyli dress code pracownika

Pracodawca może wymagać od pracownika określonego ubioru. Może również zdecydować się, by pracownik w pracy nosił strój zgodny z konwencją wizerunkową firmy i zaopatrzyć pracownika w odpowiednią garderobę.

Źródło: East News

Oprócz strojów wymaganych przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca może wymagać od swoich pracowników ubioru dopasowanego do specyfiki branży lub charakteru firmy, marki (dress code). Stanowić o nim może umowa o pracy warunki regulaminu pracy. Jednocześnie ograniczeniem dla pracodawców, jest  art. 111 Kodeksu pracy, wskazujący na poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika. Dress code nie może zatem naruszać podstawowych praw pracownika wynikających z prawa pracy. W innych przypadkach pracownik może zostać zobowiązany do korzystania ze stroju przekazanego przez pracodawcę.

Za niezastosowanie się do dress code – odpowiedzialność pracownicza

Dress code przyjęty w umowie lub regulaminie musi być stosowany. Podstawową odpowiedzialnością grożącą pracownikowi oprócz upomnienia i nagany, może być w takim przypadku zwolnienie dyscyplinarne bez zachowania okresu wypowiedzenia. Sytuacja zwolnienia musi jednak nieść za sobą szereg podstaw – musiałaby bowiem wystąpić przesłanka ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Przykładem takiego naruszenia byłoby np. spowodowanie niewłaściwym strojem, niezgodnym z regulaminem lub wymaganiami umowy o pracę, odstraszenia kontrahenta czego konsekwencją miałoby być niepodpisanie ważnej umowy, zerwanie negocjacji itp.

Zakup dress code – jest przychodem pracowniczym

Wolna od podatku dochodowego po stronie pracownika jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 20.09.2011 r., sygn. ILPB2/415-698/11-2/TR, ze zwolnienia nie korzysta wartość jakiegokolwiek ubioru, którego używanie należy do obowiązków pracownika, ale wyłącznie ubioru służbowego (umundurowania).

Służbowy, to „dotyczący pracy w jakiejś instytucji, w wojsku, itp., wynikający z pracy w takiej instytucji; urzędowy”. Zatem odzież służbowa korzystająca ze zwolnienia podatkowego to specjalna odzież (lub elementy tej odzieży) noszona tylko w związku z wykonywaną pracą, której charakter powinien uniemożliwiać wykorzystywanie jej do celów osobistych, np. mundur, odzież robocza charakterystyczna dla firmy poprzez barwę, krój, logo itp. W konsekwencji zakup garsonki, garnituru, marynarki, które mogą być używane również prywatnie, zmusza pracodawcę, do ustalenia z tego tytułu przychodu po stronnie pracownika.

Piotr Szulczewski, VAT.pl