Fundusze własne oraz wynik finansowy w sprawozdaniu wspólnot mieszkaniowych? KSR mówi TAK

24.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Fundusze własne oraz wynik finansowy w sprawozdaniu wspólnot mieszkaniowych? KSR mówi TAK

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 14 lipca 2015 r. podjął decyzję o przekazaniu do publicznej dyskusji projektu stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego.

Fundusze własne oraz wynik finansowy w sprawozdaniu wspólnot mieszkaniowych? KSR mówi

Źródło: East News

Mając na uwadze fakt, że temat rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych stwarza w praktyce wiele trudności, w szczególności jeśli chodzi o wykazywanie przez spółdzielnie w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalanie wyniku finansowego, Komitet liczy na zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu.

KSR informuje, że z uwagi na rozbieżne poglądy Członków Komitetu co do ustalania wyniku finansowego spółdzielni mieszkaniowych, w zakresie interpretacji art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w projekcie stanowiska zostały przedstawione dwa warianty ustalania wyniku finansowego (załączono dwa przykłady).

Ponadto KSR zwraca uwagę, że była rozważana także możliwość wykazywania nadwyżki lub niedoboru z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w dziale A pasywów Fundusz własny.

KSR uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu, ze wskazaniem preferowanego wariantu ustalania wyniku finansowego - w terminie do dnia 25 września 2015 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl.

Źródło: Min. Fin.