Pobierz e-pity 2019

Frankowicze zwolnieni z podatku PIT i CIT

25.05.2015 12:00 (aktualizacja: )

2015-05-26

Zgodnie z zapowiedzią Minister Finansów Pan Mateusz Szczurek w dniu 22 maja 2015 r. podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Frankowicze zwolnieni z PIT i CIT
Źródło: EastNews

Na jego podstawie zaniechaniem poboru podatku PIT objęte zostaną:

  1. kwoty umorzone przez kredytodawcę z tytułu kredytów zaciągniętych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorców, jeżeli podatnicy nie skorzystali z umorzenia innego hipotecznego kredytu otrzymanego na własne cele mieszkaniowe oraz
  2. kwoty przychodu z tytułu spłaty kwoty kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnego oprocentowania.

W przypadku podatku CIT nastąpi zaniechanie poboru podatku od dochodów stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku PIT na podstawie omawianego rozporządzenia. Rozwiązanie to ma mieć zastosowanie do podatników podatku CIT uprawnionych na podstawie odrębnych ustaw do udzielania kredytów.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji i będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Obecnie rozporządzenie Ministra Finansów oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MF