Fiskus łatwiej prześwietli podatników

Zwiększenie siły i możliwości organów skarbowych kontrolujących obywateli i firmy to główny cel projektu przyjętego przez Radę Ministrów.

Po półtora roku od wdrożenia wielkiej reformy służb skarbowych, polegającej na m.in. połączeniu kontroli skarbowej i celnej oraz wyposażenia organów skarbowych w szereg daleko idących kompetencji, rząd chce przyznać fiskusowi jeszcze większe uprawnienia. W tym celu Rada Ministrów zaakceptowała wczoraj projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie podało, że podstawowym celem nowelizacji jest „zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń podatkowych. Ma on zostać osiągnięty poprzez poprawę organizacji KAS, zapewnienie szerszego dostępu do informacji i wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej”. Z punktu widzenia fiskusa zmiany są więc pozytywne. Znacznie gorzej ta ocena wygląda natomiast z drugiej strony, czyli z punktu widzenia przedsiębiorców.

Krytyczną opinię o projekcie przedstawił Business Centre Club (BCC). Jan Furtas, ekspert podatkowy tej organizacji, stwierdził, że niektóre rozwiązania zawarte w projekcie nie ułatwią walki z szarą strefą, a tylko utrudnią prowadzenie działalności gospodarczej przez uczciwych przedsiębiorców. Obawy biznesu budzą przepisy ułatwiające fiskusowi rozpoczynanie i prowadzenie kontroli celno-skarbowych, które będą mogły być wszczynane np. po okazaniu legitymacji służbowej jakiejkolwiek osobie (w tym recepcjonistce, ochroniarzowi czy sprzątaczce) przebywającej na terenie firmy. BCC ostrzega, że kontrole będą mogły być przeprowadzane bez wiedzy władz firmy czy osób ją reprezentujących, a to może uderzyć w prawo przedsiębiorców do obrony oraz utrudnić kwestionowanie kontroli i jej wyników.

Ponadto organa celno-skarbowe będą mogły prowadzić tzw. działania operacyjno-rozpoznawcze, co upodobni je do formacji policyjnych. Projekt trafi teraz do Sejmu.

11,3 tys. Tylu jest obecnie funkcjonariuszy służb celno-skarbowych.

Nowe uprawnienia

  • ułatwienia kontroli celno-skarbowych podczas nieobecności kontrolowanego
  • wprowadzenie mechanizmów przyśpieszających kontrole wyrobów akcyzowych (paliwa, alkohol, papierosy)
  • uruchomienie stałych i ciągłych kontroli produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych
  • wszczynanie kontroli wobec grup kapitałowych, które zakończyły działalność
  • udostępnianie skarbówce informacji o zdarzeniach mających wpływ na wysokość niepodatkowych należności budżetowych (np. grzywny, kary finansowe, zwracane dotacje)
  • poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźników, firmy zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłem towarów
  • zobowiązanie banków do przekazywania skarbówce informacji o osobach fizycznych będących właścicielami rachunków bankowych oraz o przepływach na ich rachunkach
  • umożliwienie szefowi KAS (wiceministrowi finansów) dostępu do informacji z postępowań prowadzonych przez podległe mu służby

Źródło: projekt nowelizacji ustawy o KAS

Autor: Jarosław Królak, Puls Biznesu