Pobierz e-pity 2020

Firma w raju podatkowym

Piotr Szulczewski 08.10.2010 10:00 (aktualizacja: )

08.10 Założenie firmy w raju podatkowym jeszcze korzystniejsze

W czwartek 30 września 2010 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo odliczenia podatku VAT z tytułu importu usług z tzw. rajów podatkowych. Wyrok ten spowoduje, że krajowe przepisy przestaną ograniczać kontakty gospodarcze i uczynią transakcje z przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w rajach – jeszcze bardziej atrakcyjnymi.

Naczelny Sąd Administracyjny przekazał do rozpatrzenia ETS pytanie w sprawie skuteczności ograniczenia wynikającego z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT. Klauzula stand still upoważnia podatników do stosowania tych ograniczeń w odliczeniu podatku VAT, które istniały u nich w dniu przystąpienia do Wspólnoty. Chodzi jednak o wyłączenia konkretnych towarów lub usług, a nie o prawo do stosowania wcześniej nawet obowiązujących wyłączeń generalnych, a z takim właśnie mamy do czynienia w przypadku czynności dokonywanych z podmiotami z rajów podatkowych. Klauzula zawarta w art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wprowadza bowiem zakaz dotyczący wszelkich odliczeń w zakresie importu usług z tych krajów.

Czy nadal opłaca się inwestować na Cyprze?

W praktyce klauzula ta dotyczy nie tylko podmiotów pragnących obchodzić przepisy prawa, ale również te wszystkie, które dokonują faktycznych czynności importu usług.

Zdaniem ETS (wyrok z 30 września 2010 r., sygn. C 395/09) przepisy wspólnotowe nie zezwalają na utrzymanie w mocy przepisów krajowych – które w sposób ogólny wyłączają uprawnienie do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego w przypadku nabycia importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę na obszarze jednego z krajów lub terytoriów określonych w tych przepisach jako „raje podatkowe”.

Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorcy uzyskają obecnie uprawnienie do odliczenia VAT naliczonego w związku z importem usług z raju podatkowego (np. w związku z budową w Polsce nieruchomości wykonaną przez spółkę z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich).

Piotr Szulczewski 
Analityk Bankier.pl 
Firma i Podatki