Pobierz e-pity 2019

Faktura zbiorcza z dwóch miesięcy już od przyszłego roku

Piotr Szulczewski 27.11.2013 09:00 (aktualizacja: )

28.11 Faktura zbiorcza z dwóch miesięcy już od przyszłego roku

Piotr SzulczewskiObecnie obowiązujące przepisy dotyczące wystawiania faktur VAT nie pozwalają na łączenie na jednej fakturze VAT transakcji wykonywanych w kilku okresach rozliczeniowych. Sytuacja zmieni się od 2014 roku.

W 2013 r. możliwe jest wystawienie zbiorczej faktury VAT, obejmującej dostawy towarów i usługi wykonane na rzecz jednego podatnika w okresie miesiąca pod warunkiem jednak, że faktura, tzn. zbiorcza, wystawiona jest nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca. Powyższa zasada związana jest z uzależnieniem daty powstania obowiązku podatkowego od daty wystawienia faktury. Gdyby ustawodawca pozwalał na wystawienie faktury w kolejnym miesiącu, przesunięciu ulegałby również moment, w którym część transakcji danego miesiąca powinna być rozliczana dla celów VAT.
 

Faktury zbiorcze – pozorne ułatwienia sprawiają coraz więcej problemów

Zasady tej nie zmienia fakt, że wystawienia rachunku z tytułu dokonania czynności można domagać się w terminie do 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Ryzykownym jest ujmowanie na jednym zbiorczym dokumencie  transakcji, które klient wykonywał w okresie ostatnich 3 miesięcy. Skoro zażądano faktur VAT to znaczy, że wystawia się je niezależnie dla każdej transakcji z okresu, którego dotyczy wniosek, ewentualnie - jako wyjątek od tej zasady - wystawia się faktury zbiorcze za dany miesiąc naruszając zasadę wystawienia takiej faktury VAT nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca.


W 2014 r. zasada powyższa ulegnie znaczącej modyfikacji

Po pierwsze, w przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.

Po drugie wreszcie, przepisy o wystawianiu faktur w 2014 r. nie wskazują, by faktura zbiorcza musiała dotyczyć wyłącznie jednego miesiąca. Podatnicy VAT mogą się zatem umówić, że wystawią jedną fakturę do 15 dnia miesiąca, przy czym będzie obejmowała ona sprzedaż zarówno z poprzedniego miesiąca, jak i miesiąca obecnego, z pierwszych piętnastu dni tego miesiąca. Niezależnie od tego terminu, muszą pamiętać o prawidłowym ewidencjonowaniu transakcji - celem ustalenia obowiązku podatkowego z każdego z miesięcy sprzedaży występującej na takiej fakturze.
 

Zmiany podatku VAT, które wejdą w życie w 2014 roku

Zarówno w 2013, jak i 2014 roku obowiązującą pozostaje zasada, zgodnie z którą karze podlega zarówno podmiot, który wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy (czyli niezgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa) albo odmawia ich wydania, jak i podmiot, który fakturę lub rachunek, wystawia w sposób nierzetelny (niezgodny ze stanem faktycznym) albo takim dokumentem posługuje się.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl