Faktoring - co to jest i czy się opłaca?

W Polsce usługi faktoringowe stają się coraz bardziej popularne. Niestety pomimo tego ciągle niewielu przedsiębiorców wie co to jest i czy się opłaca? Z tego względu, o wiele częściej decydują się na kredyt w koncie firmowym, chociaż w wielu przypadkach lepiej by było, gdyby skorzystali z usług faktora

Na wstępie należy zaznaczyć, że faktoring w Polsce dostępny jest od niedawna i budzi mieszane uczucia. Przede wszystkim dlatego, że jest to stosunkowo droga usługa, która przy niskich marżach w praktyce jest nieopłacalna. Z czasem na rynku będzie coraz więcej faktorów, co w przyszłości z pewnością wpłynie na obniżenie cen oferowanych przez nich usług.

Co to jest faktoring?

Faktoring jest to jeden ze sposobów zapewnienia przedsiębiorstwu stałego finansowania. Oznacza nabycie na podstawie cesji, praw do pieniężnej wierzytelności handlowej przed wystąpieniem terminu tej płatności.

Skierowany jest on do firm, które sprzedają towary i usługi z odroczonym terminem płatności. Jeżeli od momentu sprzedaży do zapłaty, mija bardzo długi czas np. 90 dni, to naturalnie w firmie mogą pojawić się problemy z płynnością. Korzystając z usług faktora, zapłata całości lub części faktury następuje praktycznie natychmiast. Innymi słowy, jest to forma współpracy pomiędzy trzema stronami, która prowadzona we właściwy sposób, przynosi wszystkim korzyści.

Faktor jest to firma pośrednicząca, najczęściej bank, który „przejmuje” od innego przedsiębiorstwa (faktoranta) fakturę za sprzedany towar lub usługę innemu podmiotowi gospodarczemu, w tym wypadku nazywanego „dłużnikiem”. Faktor szybko wypłaca należność faktorantowi pomniejszoną o swoją prowizję, dzięki czemu ten nie musi się obawiać o opóźnienia dłużnika. Z kolei dłużnik nie musi płacić natychmiast – pieniądze wpłaca faktorowi zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.

Firma, która chce przejść na faktoring w pierwszej kolejności musi podpisać umowę z Faktorem. W Polsce usługi faktoringowe zazwyczaj świadczą Banki. W następnych częściach cyklu, będzie można zapoznać się z rankingiem firm faktoringowych oraz o tym jaki rodzaj usługi wybrać by spełniała wszystkie wymagania przedsiębiorstwa.

<< czytaj całość

Łukasz Piechowiak 
Bankier.pl 
l.piechowiak@firma.bankier.pl