Pobierz e-pity 2019

Ewidencjonowania faktur zbiorczych od 2014 r.

13.11.2013 10:00 (aktualizacja: )

13.11 Ewidencjonowania faktur zbiorczych od 2014 r.

Od 01 stycznia 2014 faktury będzie można wystawiać najpóźniej do 15-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy lub wykonaniu usługi. Będzie więc możliwe wystawienie jednej faktury dokumentującej wszystkie dostawy oraz usługi dokonane w minionym miesiącu. Jednocześnie obowiązek podatkowy będzie powstawał w dacie dokonania dostawy lub wykonania usługi. Wielu podatników zastanawia się dziś, jak w takim przypadku zaewidencjonować w rejestrach VAT oraz księgach rachunkowych fakturę obejmującą dostawy i usługi dokonane w różnych datach. Powstaje pytanie: czy trzeba będzie wykazać w rejestrze VAT oraz w księgach datę każdej dostawy?

Faktury: zmiany 2014

Izba Skarbowa odpowiedziała (dok. IPPP2/443-654/13-7/IZ, IPPB3/423-465/13-4/MS1) wynika, iż nie będzie konieczności wykazywania w rejestrze VAT oraz w księgach dat każdej dostawy. Wystarczy, jeśli wykażemy tę fakturę w dacie ostatniego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W załączonej interpretacji więcej informacji, jak również przykłady oraz odpowiedź na pytanie, czy w opisanych przypadkach przychód należy dodatkowo dokumentować wewnętrzną dokumentacją.

Przeliczanie kwot na fakturach po zmianach 2013 i 2014


<< czytaj całą interpretację IS

Źródło:
Renata Kotecka, Lider Zespołu Analityków Biznesowych w Sage
renata.kotecka@sage.com