Ewidencje JPK_VAT za okres zawieszenia działalności gospodarczej

Piotr Szulczewski 20.12.2017 10:00 (aktualizacja: )

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie jest obowiązany do szeregu czynności. Jeżeli jednak mimo wszystko prowadzi ograniczone co do działań – czynności, powstaje pytanie o obowiązek zapłaty podatku VAT oraz comiesięcznego sporządzania pliku JPK.

Ewidencje JPK_VAT za okres zawieszenia działalności gospodarczej

Ewidencje JPK_VAT za okres zawieszenia działalności gospodarczej / YAY foto

 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, jak również: :

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Nowy System VAT 2018. Sprawdź program wydarzenia na: konferencje.pb.pl

Podatnicy podatku VAT, którzy zawieszają wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. W efekcie co do zasady, nie muszą składać deklaracji VAT w trakcie trwania zawieszenia działalności gospodarczej. Nie ogranicza to jednak comiesięcznego raportowania JPK_VAT za okresy zawieszenia działalności.

<< Jak prawidłowo sporządzić plik JPK_VAT>>

W okresie zawieszenia działalności, podatnik nie jest co do zasad wykreślany jako podatnik VAT. Natomiast wykreśleniu z urzędu z rejestru podlega podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Taki podatnik nie jest zobowiązany po wykreśleniu prowadzić ewidencji VAT lub składać pliku JPK_VAT.

<< Zerowa deklaracja JPK_VAT - czy składać? >>

W przypadku podatników, którzy nie zostali wykreśleni z ewidencji, obowiązek przygotowywania, nawet pustych, plików JPK, nie zostaje usunięty poprzez zawieszenie działalności gospodarczej. Muszą zatem składać również w tym okresie raporty JPK, chyba że zawieszenie trwa co najmniej 6 miesięcy lub samodzielnie wyrejestrowali się z ewidencji VAT.  

Piotr Szulczewski, PIT.pl