Pobierz e-pity 2020

Elektroniczna karta na posiłki nie zwalnia pracodawcy od pobrania składek ZUS

17.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Zamiast udostępniać pracownikom posiłki, część pracodawców decyduje się przekazać im elektroniczne karty, którymi mogą płacić za kupno obiadów i śniadań, ale i mrożonych dań w hipermarketach. Okazuje się, że taka decyzja może spowodować dodatkowe obciążenie składkami ZUS.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106), z podstawy ustalenia składek ZUS wyłącza się wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.

karta

źródło: Thinkstock

Przepisy prawa nie wskazują, jak definiowane ma być użyte w tym przepisie słowo „posiłek”. Można by zatem uznać, że są to zarówno dania wydawane w punktach gastronomicznych, jak również w sklepach czy dużych supermarketach.

Powyższego stanowiska nie akceptują jednak organy ZUS. Za posiłki uważa się ich zdaniem nie tylko posiłki udostępniane do spożycia, ale również wydawane pracownikom na podstawie bonów żywieniowych, o ile są one realizowane w placówkach gastronomiczno – restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach. Zatem jedynie dowody o wartości nieprzekraczającej kwoty 190 zł miesięcznie, uprawniające do wymiany ich na gotowe do spożycia dania w palcówkach tego typu, potwierdzać będą wyłączenie wartości tych posiłków z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych. Nie ma możliwości zastosowania tej zasady w odniesieniu do kart elektronicznych - płatniczych, które umożliwiają zakup innych produktów (pojedynczych artykułów spożywczych).

Zdaniem organów ZUS, gdyby było inaczej, mielibyśmy do czynienia z przekazaniem określonej kwoty pieniężnej która, może być podejmowana przez pracownika nie tylko celem zakupu posiłku w dowolnym miejscu, ale również celem zakupu za tę kwotę innych niż posiłek, produktów spożywczych bądź też przemysłowych. Stąd też wartość przekazywana w formie karty płatniczej, z której można korzystać we wszelakiego rodzajach sklepach spożywczych czy hipermarketach, nie podlega wyłączniu z podstawy ustalenia składek ZUS. 

ZUS, interpretacja z 12.09.2014 r. sygn. akt WPI/200000/43/1045/2014