Egzamin na doradcę podatkowego

21.05 Egzamin na doradcę podatkowego

W związku z ogłoszeniem Uchwały nr 3/IV/2009 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 7 maja 2009 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego, informuję iż na najbliższym egzaminie pisemnym, tj. 7-10 września 2009 r. będzie obowiązywał nowy zestaw pytań i zadań egzaminacyjnych. Zaś osoby, które rozpoczęły procedurę zdawania egzaminu na doradcę podatkowego w okresie obowiązywania Uchwały nr 1/IV/2008 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 12 lutego 2008 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego kontynuują egzamin na podstawie obowiązujących wówczas pytań egzaminacyjnych.

Przewodnicząca Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej 
do Spraw Doradztwa Podatkowego 
prof. dr hab. Jolanta iwin-Garzyńska

Źródło: MF