E-zwolnienia lekarskie: zmiany dla pracownika i pracodawcy

Katarzyna Sudaj 10.07.2015 10:00 (aktualizacja: )

E-zwolnienia lekarskie: zmiany dla pracownika i pracodawcy

Czy papierowe zwolnienia lekarskie nie będą już ważne po 1 stycznia 2016 roku? Czy każdy płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe będzie musiał stworzyć profil informacyjny w ZUS? A co z pracodawcami, którzy nie mają dostępu do internetu?

E-zwolnienia lekarskie: zmiany dla pracownika i pracodawcy

Źródło: Eastnews

7 lipca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. To w niej zawarto przepisy o e-zwolnieniach. Wprowadzenie od 1 stycznia 2016 roku elektronicznych zwolnień lekarskich wymusi kilka zmian i naturalnie rodzą się liczne pytania: czy nie będzie już tradycyjnych zwolnień lekarskich na drukach ZUS ZLA? Czy każdy płatnik ZUS będzie musiał stworzyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? A co w przypadku, gdy pracodawca nie ma dostępu do internetu albo gdy jest nim mały rzemieślnik, handlowiec czy usługodawca na co dzień nie korzystający z komputera i sieci? Postaramy się wyjaśnić wszystkie te kwestie.

Tylko nielicznie płatnicy ZUS zwolnieni z nowego obowiązku

Nowa ustawa regulująca zagadnienie e-zwolnień lekarskich przyniesie pewne udogodnienia, ale wymusi też dodatkowe obowiązki. Pisaliśmy o nowym obowiązku dla płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe, który wynika z przepisów o e-zwolnieniach. Pracodawca obowiązkowo będzie musiał do końca 2015 roku bezpłatnie założyć w systemie teleinformatycznym ZUS swój profil płatnika składek. Ustawa przewiduje wyjątek tylko dla małych przedsiębiorców, którzy rozliczają składki nie więcej niż za 5 osób. Im ustawodawca daje wybór – mogą, ale nie muszą zakładać profilu informacyjnego. Jeśli jednak zdecydują się na jego założenie, to wówczas mają obowiązek dbać o aktualność zawartych tam danych rozliczeniowych.

Należy pisemnie powiadomić pracownika

Jeśli firma jest małym pracodawcą (do ZUS płaci składki za maksymalnie 5 osób), to najprawdopodobniej nie korzysta z programu Płatnik ZUS, za pośrednictwem którego przekazuje się elektroniczne dokumenty ubezpieczeniowe. W przypadku, gdy dobrowolnie nie utworzy profilu informacyjnego płatnika składek, ma obowiązek poinformowania pracowników, w formie pisemnej, w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczania mu przez ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego.

Nie chodzi tu jednak o tradycyjny bankiet ZUS ZLA, na którym obecnie lekarze wypisują zwolnienia lekarskie. Od 2016 roku w takim przypadku lekarz dokona wydruku z systemu teleinformatycznego wystawionego elektronicznie zaświadczenia lekarskiego. Będzie ono musiało zostać opatrzone podpisem i pieczątką lekarza wystawiającego.

Papierowe zwolnienie lekarskie tylko w wyjątkowych sytuacjach

Tradycyjne zwolnienia lekarskie mają stać się rzadkością i będę wykorzystane w wyjątkowych sytuacjach:

  • gdy płatnik ZUS nie ma założonego profilu informacyjnego, wobec czego pracownik musi dostarczyć pracodawcy wydrukowane zwolnienie lekarskie, oraz
  • w sytuacji, gdy lekarz nie ma dostępu do internetu i ZUS-owskiego systemu np. podczas wizyty domowej.

Wówczas zaświadczenie wystawia się na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego ZUS, a lekarz musi opatrzeć pieczątką i podpisać. Taki okres przejściowy będzie obowiązywał dwa lata, do końca 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 roku papierowe zwolnienia lekarskie znikną zupełnie.

Katarzyna Sudaj
VAT.pl