Dziecko urodzone 31 grudnia pozbawia ulgi prorodzinnej?

Piotr Szulczewski 28.08.2013 10:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Jeżeli 31 grudnia na świat przyszło drugie dziecko w rodzinie, to z ulgi korzystać można tylko na pierworodnego? Kształt nowych regulacji nie jest jasny i tylko stosowanie wykładni celowościowej pozwala odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Gdyby literalnie odczytać brzmienie przepisów, na drugie z dzieci w rodzinie urodzone ostatniego dnia roku nie przysługiwałaby w ogóle ulga podatkowa.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w dodanym od 1 stycznia 2013 r. przepisie art. 27b ust 2b wskazuje, że z odliczenia na nowych zasadach (m.in. 2 dzieci – bez granicy dochodu, 1 dziecko – przy rozliczeniu dochodów rodziców), skorzystać może podatnik, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Skoro bowiem  dziecko urodziłoby się w ciągu ostatniego dnia roku, to władza ta nie byłaby sprawowana przez jeden dzień (pełen), a w konsekwencji takie dziecko nie pozwala na korzystanie z prawa do ulgi na określonych zasadach.

Przykład:

Powyższy problem łatwiej zrozumieć, gdyby sformułowanie "przez jakiś okres" odnieść do dłuższego czasu. Gdyby jakiś przepis brzmiał: "Prawo do odliczenia posiada osoba, która przez co najmniej 100 dni roku podatkowego robiła X", to nie można byłoby przyznać prawa do ulgi, gdyby osoba ta spełniała warunki ulgi tylko przez kilka dni w tym okresie. Na tej samej zasadzie ciężko uznać, by prawo do ulgi, biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisu, przysługiwało osobie, która sprawowała władzę wyłącznie kilka godzin, a nie - przez co najmniej jeden pełny dzień.

Przy dwójce dzieci podatnik rozliczałby ulgę jedynie na jedno dziecko w rodzinie. Co więcej, jeżeli drugie dziecko urodziłoby się 31 grudnia – prawo do ulgi pozostaje także ograniczone limitem dochodów rodziców. Tym samym na drugie dziecko urodzone 31 grudnia podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do ulgi. Władza rodzicielska nie będzie sprawowana w danym roku przez co najmniej 1 dzień, lecz w jednym z dni danego roku (a to znacząca różnica).

Powyższy problem nie wystąpi przy trzecim i kolejnym dziecku podatnika. Przy urodzeniu 3 dziecka rodzic co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywałby bowiem władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę – tak jak tego wymaga przepis ustawy - w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Taki podatnik, któremu urodziło się trzecie dziecko 31 grudnia przez pozostałą część roku sprawował władzę w stosunku do dwóch pozostałych dzieci (zatem do więcej niż jednego dziecka). Warunek ustawy jest zatem spełniony.

Szczęśliwie można liczyć na celowościową formę interpretacji przepisu. Na stronach poszczególnych urzędów skarbowych pojawiają się informacje, że ulga w zakładanym, korzystnym kształcie, przysługuje również w przypadku urodzenia się dziecka 31 grudnia danego roku.

Piotr Szulczewski
PIT.pl