Drukowane materiały reklamowe, próbki, prezenty o małej wartości. Zmiany VAT kwiecień 2013

Piotr Szulczewski 20.12.2012 09:00 (aktualizacja: )

Zobacz wszystkie zmiany VAT z kwietnia 2013 roku

  1. Czynności zwolnione z VAT: dostawa terenów niezabudowanych
  2. Nieodpłatne przekazanie towarów

20.12 Drukowane materiały reklamowe, próbki, prezenty o małej wartości. Zmiany VAT kwiecień 2013

Zmianie ulegają zasady przekazywania towarów nieodpłatnie, dla których istniało prawo odliczenia podatku VAT przy nabyciu lub wytworzeniu.

Do końca 2012 Od 2013

Zasad o nieodpłatnym przekazaniu zrównanym z odpłatnym nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Zasad o nieodpłatnym przekazaniu zrównanym z odpłatnym nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli to przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji,  jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Nie dochodzi do zmiany definicji prezentu o małej wartości. Limity pozostają niezmienione.

Przez próbkę rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

  • Ma na celu promocję tego towaru oraz
  • Nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru

Od kwietnia 2013 r. opodatkowane będzie przekazanie nieodpłatnie drukowanych materiałów reklamowych i promocyjnych. Jeżeli jednak ich wartość zmieści się w limicie prezentów o małej wartości - 10 zł (100 zł) netto oraz udowodnić będzie można przekazanie na cele prowadzonej działalności, to przekazanie będzie nadal nieopodatkowane podatkiem VAT.
 

Przykład

Duża sieć sklepów meblowych wypuszcza 200 stronicowy katalog reklamowy, dostępny dla wszystkich klientów. Cena wytworzenia katalogu to 12 zł za sztukę netto. Sieć przekazuje go w celach promocji i reklamy. Powinna więc naliczyć podatek VAT od nieodpłatnego przekazania.  
 

Od 2013 r. zmianie uległ zapis co do przekazania prezentów o małej wartości oraz próbek. Obecnie możliwe będzie ich przekazanie wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przykład

Podatnik przekazuje swojemu synowi zestaw reklamowy z logo firmy: pióro, długopis i kałamarz – o wartości nabycia 55 zł netto. Nie prowadzi ewidencji osób otrzymujących. Niezbędne będzie zobowiązany naliczyć VAT od takiej dostawy. 

 

Powyższa zmiana wpłynie na obowiązki ewidencyjne celów, na jakie podatnik przekazuje towary o małej wartości. Brak dowodu spowodować może opodatkowanie nawet prezentów o wartości poniżej 10 zł – gdy nastąpi na cele niezwiązane z działalnością. 

Próbki

Zmiana dotycząca definicji próbek powoduje, że nie będzie można za takie uznawać końcowego egzemplarza towaru, nieidentyfikowalnego jako próbka, chyba że spełni założenie „niewielkiej ilości towaru (C-581/08 EMI Group).
 

Przykład

Wydawane przez wydawnictwo egzemplarze książki celem jej recenzji powinny zostać oznaczone jako próbka. Inaczej przekazanie podlegać może VAT.

 

Przykład

Jeżeli standardowym opakowaniem jogurtu jest opakowanie 250 i 500 ml, jako próbki nie można będzie wydać takiego nieoznaczonego egzemplarza. Jednak przekazanie niewielkiej ilości – np. w opakowaniu 50 ml może stanowić próbkę towaru. Nie wydaje się bowiem, by przekazywanie standardowych opakowań było nieodłącznym elementem promocji tego towaru.

 

Możliwe jest, by próbka zaspokajała potrzeby odbiorcy końcowego, jeżeli zaspokojenie tych potrzeb jest nieodłącznym elementem promocji sprzedaży towaru oraz ma skłaniać do zakupu promowanego towaru.
 

Przykład

Sprzedawca piasku przekazuje 10 ton piasku wzbogacanego wprowadzaną nową domieszką cementu firmie budującej domy celem sprawdzenia jego jakości oraz efektów produkcji.

Piotr Szulczewski
VAT.pl

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD