Druk ORD-IN/A do zmiany

Piotr Szulczewski 15.06.2015 10:00 (aktualizacja: )

Zmianie ulegnie treść załącznika do druku ORD-IN. W efekcie podatnicy występujący o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa zobowiązani zostaną do korzystania z nowej wersji druku.

Źródło: EastNews

W dniu 9 czerwca 2015 r. opublikowano projekt zmieniający treść rozporządzenia w sprawie wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku. Zmienianym będzie druk załącznika do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (ORD-IN/A). Projektowane rozporządzenie zawiera kolejną, piątą wersję tego załącznika.

Zmiana wejść ma w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia rozporządzenia w dzienniku urzędowym RP. Nie wprowadza się okresu przejściowego, w którym obowiązujące będą dotychczasowe oraz nowe wzory druku.

Zmiany mają na celu dostosowanie załącznika do wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN/A) do zmian we wzorze wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) wprowadzonych już do rozporządzenia o wzorach ORD-IN.

Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia, w załączniku ORD-IN/A zmieniono w sekcji G opis pozycji 7 zastępując odniesienie do pozycji 68 odniesieniem do pozycji 67. Jednocześnie dokonano zmiany w sekcji H w opisie pozycji 8 tego załącznika zastępując odniesienie do pozycji 69 odniesieniem do pozycji 68. Po wprowadzeniu proponowanych zmian opisy do poz. 7 i 8 załącznika ORD-IN/A będą brzmieć następująco: „7. Pytanie (pytania) do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego w poz. 67 wniosku ORD-IN” oraz „8. Stanowisko wnioskodawcy przyporządkowane do pytania (pytań) przedstawionego w poz. 68 wniosku ORD-IN”.

Piotr Szulczewski

PIT.pl