Dotacja z ZUS na poprawę BHP

Od 15 lipca 2019 roku można składać do ZUS wnioski o dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. W konkursie zostaną wybrane projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jeśli pracodawca chce ubiegać się o dofinansowanie projektu, to powinien:

 1. Pobrać dokumenty i zapisać je na dysku swojego komputera.
 2. Zapoznać się dokładnie z Regulaminem konkursu, wszystkimi załącznikami do Regulaminu konkursu, w tym z instrukcją wypełniania Wniosku o dofinansowanie.
 3. Wypełnić Wniosek o dofinansowanie i zapisać go na swoim komputerze.
 4. Jeśli masz problem z pobraniem Wniosku, sprawdź jak go pobrać (plik pdf 141 kb).
 5. Sprawdzić w Regulaminie konkursu, jakie załączniki do Wniosku o dofinansowanie są wymagane i przygotować ich wersję elektroniczną w swoim komputerze. Wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w formacie .pdf (maksymalnie 7 000 kB), a zdjęcia w formacie .gif lub .jpg (maksymalnie 200 kB). Istnieje możliwość przesłania plików spakowanych
  w formacie .zip. (maksymalnie 7 000 kB).
 6. Gdy Wniosek o dofinansowanie i załączniki są już gotowe, trzeba wejść na stronę www.prewencja.zus.pl, wybrać opcję „Wysyłam Wniosek” i dodać dokumenty do wysłania. Pamiętaj, aby wysłać ostateczną wersję Wniosku o dofinansowanie i załączniki.

Strona www.prewencja.zus.pl będzie aktywna od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 r.

 1. Wciśnij przycisk „Wyślij”, aby przesłać Wniosek wraz z załącznikami do ZUS.
 2. Wyświetli się „Potwierdzenie złożenia wniosku w wersji elektronicznej”, będące potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS. Prosimy o pobranie potwierdzenia w wersji pdf.
 3. Podpisz wersję papierową Wniosku o dofinansowanie, a następnie wraz załącznikami złóż go w naszej placówce lub wyślij do nas pocztą na adres, który podaliśmy w Regulaminie konkursu. Zrób to w terminie od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 r.

Ważne!

 • Liczba kontrolna na Wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej musi być taka sama, jak na Wniosku w wersji papierowej przekazanej do ZUS. Wniosek o dofinansowanie przesłany tylko w wersji papierowej lub tylko w wersji elektronicznej nie podlega rozpatrzeniu.
 • Za każdym razem, gdy zmienisz zapisy we Wniosku o dofinansowanie, zmieni się jego liczba kontrolna.
 • Zapisz na swoim komputerze wersję elektroniczną Wniosku o dofinansowanie oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku” w wersji elektronicznej, którą przekazałeś do ZUS.
 • Rozpatrzymy Twój Wniosek, jeśli przekażesz nam jego wersję elektroniczną i papierową, a dodatkowo jeśli liczba kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej Wniosku będzie się zgadzać.
 • Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.
 • Wyniki konkursu ogłosimy do 31 grudnia 2019 r.

Źródło: ZUS