Dodatek do emerytur niepewny

31.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planowanym dodatku dla emerytów, informujemy, że w MRPiPS analizowane są obecnie różne możliwości dodatkowego finansowego wsparcia emerytów otrzymujących najniższe świadczenia emerytalne.

Dodatek do emerytur niepewny
Źródło: YAY foto

Ostateczna propozycja zostanie przedstawiona do akceptacji Pani Premier Beacie Szydło i zostanie skonsultowana z Ministrem Finansów. Wtedy dopiero planowane założenia dodatkowego wsparcia najbiedniejszych emerytów zostaną przedstawione opinii publicznej.

Źródło: mpips.gov.pl