Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dochody z Oriflame, AVON-u, FM - rozliczenie podatkowe

Piotr Szulczewski 19.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Dochody z Oriflame, AVON-u, FM – rozliczenie podatkowe

Konsultantki oraz klubowicze szczycą się szeregiem przywilejów pozwalających na zniżki i ulgi. Dzięki nim mogą oni nie tylko kupować kosmetyki dla własnych celów, ale co najważniejsze – sprzedawać z zyskiem kosmetyki innym osobom. Przy tego typu działalności muszą liczyć się jednak z tym, że zainteresować się nimi może urząd skarbowy. A jeśli nawet się nimi sam nie zainteresuje – to zrobi to po donosie ze strony niezadowolonej klientki.

Działalność konsultantki rozpoczyna się z reguły od zamówień kosmetyków dla siebie. Po jakimś czasie zamówienia poszerzają się o członków rodziny i najbliższych znajomych, by po kolejnych miesiącach objąć również kolejne osoby. Rozliczenie zysków ze sprzedaży sieciowej może być kłopotliwe przede wszystkim dla osób, które jedynie w niewielkiej ilości odsprzedają zamówione dla siebie kosmetyki.

W regulaminach niektórych marek znaleźć można sformułowania na wzór poniższego:

„Konsultant ponosi pełną osobistą odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe rozliczenia podatków oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych, w tym wobec organów skarbowych oraz ZUS. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność w powyższym zakresie tak wobec Konsultanta jak też wobec osób trzecich”.

Powyższa zasada oznacza, że firma sprzedająca kosmetyki nie rozlicza podatków lub zaliczek na podatek dochodowy swoich konsultantów ani też w żaden sposób nie ingeruje w rozliczenia podatkowe tych osób. Całość obowiązków spoczywa zatem tylko i wyłącznie na ramionach klubowiczek, konsultantek itd.

Dochody z Oriflame, AVON-u, FM a podatki
Źródło: Thinkstock

Co więcej, sprzedający kosmetyki zobowiązany jest w przypadku kontroli skarbowej, podawać dane osób z nim współpracujących. Dane te wynikają z zawartych umów czy dokumentów sprzedaży. Fiskus posiada więc pełny dostęp do informacji o osobach posiadających status współpracujących.

Konsultantka - przedsiębiorcą

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Czynności podejmowane przez konsultantkę, która kupując ze zniżką kosmetyki, sprzedaje je osobom trzecim uzyskując z tego zarobek, w pełni wpisuje się co do zasady w zakres powyższej definicji. Nie ma przy tym znaczenia ilość prowadzonych w miesiącu transakcji czy wartość przychodu z nich uzyskanego.

Powyższe powoduje, że konsultantki sprzedając zamówione kosmetyki bez zarejestrowanej działalności, podejmują ryzyko kontroli i odpowiedzialności za ukrywanie źródła przychodów.

Podejmowana sprzedaż może w wielu przypadkach powodować również negatywne konsekwencje w składkach ubezpieczeniowych. Jeżeli konsultantka nie posiada innego tytułu ubezpieczeń, to bez tzw. zbiegu podstaw sprzedaż kosmetyków zobowiązuje ją do rejestracji w ZUS oraz opłacania składek. Przez pierwsze 24 miesiące opłaca je jednak w wysokości obniżonej, preferencyjnej (tzw. ulga w ZUS dla nowych firm).

Czy zawsze działalność gospodarcza?

Modele sprzedaży kosmetyków bywają jednak różne. W związku z tym może mieć miejsce co najmniej kilka scenariuszy, które wcale nie muszą prowadzić do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przede wszystkim sam status konsultantki może uprawniać do zniżek na cale zamówienie kosmetyków - dla siebie i dla innych osób. Jeżeli konsultantka odsprzedawać będzie kosmetyki po takiej samej cenie, po której dokonała zakupu po doliczeniu zniżki, bez chęci zarabiania, to cel zarobkowy nie wystąpi. W konsekwencji konsultantka nie prowadzi działalności gospodarczej co nie znaczy jednak, że nie uzyskuje przychodu. Przychód jest – dochodzi do zapłaty za perfumy. Kwota przychodu jest jednak równa kwocie poniesionego na zakup kosztu. Zakładając zatem, że odsprzedaż ma miejsce w okresie krótszym niż 6 miesięcy licząc od końca miesiąca nabycia, podatnik powinien ją traktować jako tzw. inne źródła przychodów. Wówczas w deklaracji rocznej powinien wskazać zarówno uzyskane przychody (to co otrzymał od swoich znajomych, którym odsprzedawał perfumy bez zysku) jak i równe im koszty (koszt zakupu od firmy sprzedającej kosmetyki).

W typowym przypadku zamówienie adresowane jest na konsultanta, który za całość sprzedanych kosmetyków otrzymuje rabat. Ich odsprzedaż po cenie rynkowej (zawartej w katalogu lub z mniejszą zniżką niż uzyskał konsultant) to działalność z celem zarobkowym prowadząca do rozliczeń w ramach działalności gospodarczej. Może mieć jednak również sprzedaż kosmetyków przez konsultantów bez zniżek – dzięki czemu otrzymują oni możliwość zamawiania dla siebie kosmetyków z innych katalogów – przeznaczonych specjalnie dla konsultantów. Może również mieć miejsce sprzedaż bez zniżek, która pozwala na korzystanie z palet promocyjnych lub próbek, które nie są przesyłane klientkom nie będącym konsultantkami. Zabiegów takich nie można traktować jako działalności gospodarczej. Są to czynności marketingowe, prowadzone przez sieci sprzedażowe i nie prowadzą do realizowania sprzedaży celem uzyskiwania przychodu. Działalność gospodarcza będzie miała miejsce w przypadku, gdy:

  • Konsultantka regularnie otrzymuje próbki, które następnie odsprzedaje,
  • Konsultantka otrzymując towary promocyjne odsprzedaje je regularnie z zyskiem,
  • Konsultantka posiadając możliwość zamawiania z dodatkowego katalogu perfum po ich zamówieniu – sprzedaje je z zyskiem.

Działalność gospodarcza wystąpi również w przypadku, gdy prowizje od sprzedanych kosmetyków będzie wypłacała sieć handlująca kosmetykami. W takim przypadku jednak konsultant powinien zastanowić się nad formą współpracy. Jeżeli będzie odsprzedawał kosmetyki po cenie rynkowej i zamawiał je po tej samej cenie, a następnie na koniec pewnego okresu otrzyma wynagrodzenie za osiągniętą sprzedaż – czy to w formie gotówki na konto, czy w formie bezpłatnych perfum lub bonów na zakup perfum, to możliwe jest również rozliczanie jego zarobków w formie prywatnej umowy zlecenie.

Konsultantka na umowie zlecenie

Zamiast zakładać firmę możliwe jest również, by firma sprzedająca kosmetyki zatrudniała sprzedawcę na umowie zlecenie, odprowadzała za nią składki ubezpieczeniowe oraz zaliczki na podatek.

Większość marek funkcjonujących na rynku nie organizuje jednak sieci sprzedaży na podstawie umów zlecenie, których treść wskazywałaby, że nie są one zawierane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Prywatne umowy zlecenie, bo o takich mowa, powinny wyłączać również odpowiedzialność zleceniobiorcy w zakresie podatku VAT w szczególności wskazywać, że osoby – konsultanci są związane ze zlecającym wykonanie czynności sprzedaży lub pośrednictwa przy sprzedaży prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Od 2015 r. uważaj na kasę fiskalną

Konsultanci decydujący się na sprzedaż uważać powinni również na kwestie ewidencjonowania obrotu. Od 2015 r. sprzedaż perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0) nie korzysta już ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. W związku z czym cała sprzedaż dokonywana w sprzedaży bezpośredniej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej musi być od pierwszej dokonanej czynności ewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl